Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Styre-, sikkerheds-, signal- og belysningsudstyr 2019/S 072-169880

Kort beskrivelse

Nærværende udbud omfatter rammeaftale for levering af styreapparater til signalanlæg i 2 år med mulighed for at forlænge rammeaftalen. Eventuel forlængelse vil ske for kunne ske med 2 gange 12 måneder. Ligeledes omfatter udbuddet drift og vedligeholdelse af de af udbuddet omfattede styreapparater for en 10 årig periode med mulighed for forlængelse på 2 gange 12 måneder, se nærmere i udkast til Rammeaftale. Vejdirektoratet agter at indgå rammeaftaler med 3 leverandører. Tildeling af konkrete opgaver (levering af styreapparater) sker på baggrund af miniudbud, jf. udkast til rammeaftale. Tildeling af den første opgave på rammeaftalen sker i forbindelse med tildeling af rammeaftalerne. Der henvises til udkast til rammeaftale inkl. bilag for en mere detaljeret beskrivelse af opgaven.

Ad. II.1.3) Udbuddet omfatter både køb af varer og tjenesteydelser. Varekøbet skønnes at være hovedformålet, jf. udbudslovens § 25, stk. 1.

Ad III.1.3) Da der er tale om en blandet kontrakt, stilles der krav til teknisk og faglig kapacitet både for så vidt angår varekøbskontrakter og tjenesteydelseskontrakter.

Læs mere
Ordregiver Vejdirektoratet
Deadline 23-05-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:169880-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse