Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rådgivning i forbindelse med jordforurening 2019/S 070-165318

Kort beskrivelse

Rådgivning i forbindelse med indledende forureningsundersøgelser i Region Hovedstaden, jf. jordforureningsloven. Undersøgelserne har til formål at belyse forureningssituationen og danne grundlag for Region Hovedstadens prioritering af yderligere undersøgelser/indsatser og kortlægning m.v. og omfatter bl.a. indledende grundvandsundersøgelser, boligundersøgelser med 1 års frister og undersøgelse af risiko for overfladevand m.v. Kontrakten udbydes som parallelle rammeaftaler med 3 rådgivere. Undersøgelserne tildeles de vindende rådgivere i puljer af ca. 10 lokaliteter ad gangen. Regionen forventer at indgå kontakt med rådgiver i juli 2019. Regionen forventer at starte undersøgelser i august 2019.

Læs mere
Ordregiver Region Hovedstaden
Deadline 24-05-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:165318-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse