Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Administration af energi 2019/S 065-152973

Kort beskrivelse

Den udbudte ydelse omfatter 2 delaftaler vedrørende levering af dokumenterede, realiserede energibesparelser til opfyldelse af N1 A/S' energisparemål i hhv. 2019 og 2020. Energibesparelserne skal leveres i henhold til Energisparebekendtgørelsen og Energispareaftalen.

Delaftale 1 omfatter energibesparelser til indberetning i 2019 og omfatter 199 GWh.

Delaftale 2 omfatter energibesparelser til indberetning i 2020 og omfatter 130 GWh.

Det er ikke et krav, at tilbudsgiver byder på hele den udbudte mængde af energibesparelser på de enkelte delaftaler. Tilbudsgiver kan således byde ind på én eller flere mindre dele af den samlede pulje. Leveringsforpligtelsen kan således fordeles på flere leverandører, jf. Udbudsbetingelsernes pkt. 7.

Såfremt der ikke opnås tilbud på et tilstrækkeligt stort antal energibesparelser på delaftale 1 til at opfylde den fulde energispareforpligtelse i 2019, vil den resterende pulje blive overført til delaftale 2.

Læs mere
Ordregiver N1 A/S
Deadline 30-04-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:152973-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed