Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Konsulentvirksomhed inden for udvikling 2019/S 062-144179

Kort beskrivelse

Socialstyrelsen skal i samarbejde med en arbejdsgruppe kvalificere og udarbejde et indsatskatalog for kvalitet på botilbud. Indsatskataloget skal samle den aktuelt bedste viden på området og vil på den baggrund give anbefalinger til god praksis på botilbud. Indsatskataloget skal kunne anvendes som værktøj for både ledere og medarbejdere, når de skal træffe beslutninger om det rehabiliterende og recovery-orienterede arbejde med borgere med psykiske vanskeligheder på § § 107 og 108 botilbud. Indsatskataloget forventes således at kunne anvendes både strategisk, når kommunen skal beslutte, hvilke ydelser de skal tilbyde, såvel som inspiration i det daglige arbejde med den enkelte borger.

I den forbindelse søges en leverandør til vidensafdækning, processtøtte og udarbejdelse af indsatskatalog. Leverandøren skal levere opgaven i perioden juni 2019-december 2020.

Læs mere
Ordregiver Socialstyrelsen
Deadline 03-05-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:144179-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse