Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2019/S 060-138104

Kort beskrivelse

Vejle Kommune ønsker at indgå kontrakt om styring, udbud, finansiering mv. af bygge- og anlægsarbejder vedrørende opførelse af daginstitution med et samlet bruttoetageareal på 1 330 m2 samt indretning af udenoms arealer, herunder legeplads beliggende åpå del af matr. nr. 2 ah, Tirsbæk Hgd., Engum. Ejendommen ejes af Tirsbæk Bakker A/S.

Læs mere
Ordregiver Vejle Kommune
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:138104-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sydjylland
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed