Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Smedearbejder 2019/S 059-137556

Kort beskrivelse

Vi ønsker markedsdialog indenfor service relateret til smede- of svejsearbejder på affaldsforbrændningsanlægget.

Servicearbejderne består af almene vedligeholdelsesopgaver som inspektion, eftersyn, tilstandsvurdering, test, fejlfinding, reparationer, udskiftning af komponenter, udstyr og lignende samt forbedringer og modifikationer på anlægget.

Ud over udførelse af mekanisk vedligehold omfatter arbejderne også planlægning og styring af vedligeholdelsesarbejder samt dokumentation af tilstandsvurderinger og udført vedligehold.

Derudover omfatter udbuddet projektering, design af nye systemer, ændring af anlæg mm. inden for fyrings- og kedelanlæg samt hjælpeanlæg på affaldsforbrænding.

Alle interesserede er velkomne til at henvende sig til ARC og vi vil herefter invitere udvalgte interessenter til markedsdialogmøder.

Læs mere
Ordregiver I/S Amager Ressourcecenter
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:137556-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Vejledende periodisk bekendtgørelse - forsyningsvirksomhed