Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2019/S 052-118532

Kort beskrivelse

Den almene boligforening AAB ejer byggefelt 3.1.1, der er beliggende på ejendommen matr. nr. 957a Sundby Overdrev, København. AAB har i forbindelse med erhvervelsen af byggefeltet fra By og Havn forpligtet sig til at opføre 148 almene familieboliger, et fællesrum samt en daginstitution. Arkitektgruppen Øst A/S' ("Arkitektgruppen") ejer det tilstødende byggefelt 3.1.2 på ejendommen, hvorpå der skal opføres private boliger. Ifølge lokalplanen skal der på byggefelterne 3.1.1 og 3.1.2 opføres en boligkarré, som udadtil skal fremstå som et samlet byggeri med samme arkitektoniske og funktionelle udtryk. Arkitektgruppen og AAB har derfor indgået aftale om, at Arkitektgruppen som delegeret bygherre skal opføre de almene familieboliger og daginstitutionen for ABB. AAB er omfattet af udbudsreglerne, og opførelsen af de almene familieboliger og daginstitutionen udbydes derfor som et begrænset udbud, jf. § § 58-60 i udbudsloven. Udbuddet er inddelt i 17 fagentrepriser, der udgør hver sin delaftale.

Læs mere
Ordregiver Arkitektgruppen Øst A/S på vegne af den almene boligforening AAB
Deadline 11-04-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118532-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse