Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Markedsundersøgelser og økonomiske konsekvensanalyser, rundspørger og statistikker 2019/S 050-115010

Kort beskrivelse

Ordregiver udbyder en to-årig rammeaftale om levering af analyser, målinger og surveys med mulighed for 2 gange 1 års forlængelse. Rammeaftalen tildeles 4 leverandører forudsat, at Ordregiver modtager et tilstrækkeligt antal konditionsmæssige tilbud. Leverandørerne vil være sideordnede og tildeling af opgaver vil ske ved gennemførelse af miniudbud (genåbning af konkurrencen). Tildeling af opgaver kan under visse betingelser desuden ske ved direkte tildeling.

Læs mere
Ordregiver Administrations- og Servicestyrelsen
Deadline 09-04-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115010-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse