Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Evaluering af projektet "GreenLab Skive Erhvervspark"

Baggrund:
Erhvervsstyrelsen bevilgede den 12. december 2016, som led i regeringens målrettede erhvervsindsats et tilskud på 8,7 mio. kr. til planlægning af symbiosenet og udvikling af organisatorisk platform for virksomhedssamarbejdet i GreenLab Skive Erhvervspark.

Formålet med projektet har været planlægning af den fysiske infrastruktur (symbiosenet) og udvikling af den organisatoriske platform for samarbejdet mellem de virksomheder, som etablerer sig i en kommende erhvervspark for grøn energi og cirkulær økonomi, nærmere bestemt feasibility-analyser i forhold til følgende aktiviteter:

• Etablering af grundlag for fælles symbiosenet i forbindelse med den kommunale byggemodning af erhvervsparken.

• Understøttelse af virksomhedsfællesskab, som gennem produktionsenheder for vedvarende energi demonstrerer budskabet om energilagring i gasnettet, anvendelse af overskudsstrømme og restprodukter som varme, el, vand, ilt, brint, CO2, biogas og gas i industriel symbiose.

• Forberedelse af fysiske faciliteter og forretningsmodel for et fælles symbiosecenter for teknologivirksomheder, forskere, rugekassevirksomheder og iværksættere samt platformssamarbejdet omkring GreenLab Skive

• Opbygning af kommercielt fællesskab, som gennem en bæredygtig produktion udnytter markedets potentiale og skaber nye forretningsmuligheder og modeller.

• Kommunikation og videns- og erfaringsspredning.

Bevillingen er givet til Skive kommune og Energifonden Skive i fællesskab.

Formålet med evalueringen:
Formålet med evalueringen er, at opsamle de erfaringer som er skabt på baggrund af bevillingen fra Erhvervsstyrelsen, herunder en vurdering af, hvilke fremadrettede aktiviteter det vil være hensigtsmæssigt at igangsætte i forlængelse heraf.

Der lægges vægt på, at evalueringen kan anvendes i den fremadrettede udvikling af GreenLab Skive.

Find yderligere information om GreenLab Skive på www.greenlabskive.dk.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 11-03-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 11-03-2019)
Titel Evaluering af projektet "GreenLab Skive Erhvervspark"
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Baggrund:
Erhvervsstyrelsen bevilgede den 12. december 2016, som led i regeringens målrettede erhvervsindsats et tilskud på 8,7 mio. kr. til planlægning af symbiosenet og udvikling af organisatorisk platform for virksomhedssamarbejdet i GreenLab Skive Erhvervspark.

Formålet med projektet har været planlægning af den fysiske infrastruktur (symbiosenet) og udvikling af den organisatoriske platform for samarbejdet mellem de virksomheder, som etablerer sig i en kommende erhvervspark for grøn energi og cirkulær økonomi, nærmere bestemt feasibility-analyser i forhold til følgende aktiviteter:

• Etablering af grundlag for fælles symbiosenet i forbindelse med den kommunale byggemodning af erhvervsparken.

• Understøttelse af virksomhedsfællesskab, som gennem produktionsenheder for vedvarende energi demonstrerer budskabet om energilagring i gasnettet, anvendelse af overskudsstrømme og restprodukter som varme, el, vand, ilt, brint, CO2, biogas og gas i industriel symbiose.

• Forberedelse af fysiske faciliteter og forretningsmodel for et fælles symbiosecenter for teknologivirksomheder, forskere, rugekassevirksomheder og iværksættere samt platformssamarbejdet omkring GreenLab Skive

• Opbygning af kommercielt fællesskab, som gennem en bæredygtig produktion udnytter markedets potentiale og skaber nye forretningsmuligheder og modeller.

• Kommunikation og videns- og erfaringsspredning.

Bevillingen er givet til Skive kommune og Energifonden Skive i fællesskab.

Formålet med evalueringen:
Formålet med evalueringen er, at opsamle de erfaringer som er skabt på baggrund af bevillingen fra Erhvervsstyrelsen, herunder en vurdering af, hvilke fremadrettede aktiviteter det vil være hensigtsmæssigt at igangsætte i forlængelse heraf.

Der lægges vægt på, at evalueringen kan anvendes i den fremadrettede udvikling af GreenLab Skive.

Find yderligere information om GreenLab Skive på www.greenlabskive.dk.
Deadline 12-04-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver ENERGIFONDEN SKIVE // CVR:33599056
Skønnet kontraktsum 200000 DKK
Udvælgelseskriterier Vi ønsker, at tilbuddet har en max længde på 10 sider, og at det som minimum adresserer følgende:
- Forståelse af opgaven
- Forståelse af GreenLab Skive
- Evalueringsmetode
- Cases eller referencer
- Beskrivelse af team og kompetencer, som der bydes ind med
- Økonomi.

Vurderingskriterier:
Vores vurdering af tilbuddene vil være en samlet overordnet vurdering, der vil dog være et særligt fokus på proces og metode ift. leverancerne samt pris.
Adresse Torvegade 10
7800
Skive
CPV kode 73430000-5 - Testning og evaluering
72224000-1 - Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Steen Harding Hintze
Kontakt E-mail: shhi@greenlabskive.dk
Telefon: +45 21790799