Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Virkemiddelkatalog for øget genanvendelse af husholdningsaffald og lignende affald fra andre kilder (Municipal Waste)

Miljøstyrelsen har den 7. marts 2019 offentliggjort et udbud vedrørende virkemiddelkatalog for øget genanvendelse af husholdningsaffald og lignende affald fra andre kilder (Municipal Waste).

Kataloget skal understøtte behovet for at kunne træffe beslutning om, hvordan man kan realisere de nye EU-målsætninger for genanvendelse på et fagligt grundlag, hvor de miljømæssige og økonomiske konsekvenser af de forskellige virkemidler er belyst.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 07-03-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 07-03-2019)
Titel Virkemiddelkatalog for øget genanvendelse af husholdningsaffald og lignende affald fra andre kilder (Municipal Waste)
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Miljøstyrelsen har den 7. marts 2019 offentliggjort et udbud vedrørende virkemiddelkatalog for øget genanvendelse af husholdningsaffald og lignende affald fra andre kilder (Municipal Waste).

Kataloget skal understøtte behovet for at kunne træffe beslutning om, hvordan man kan realisere de nye EU-målsætninger for genanvendelse på et fagligt grundlag, hvor de miljømæssige og økonomiske konsekvenser af de forskellige virkemidler er belyst.
Deadline 29-03-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Link til udbudsmateriale https://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/udbud-og-e-fakturering/udbudsarkiv/2019/virkemiddelkatalog/
Ordregiver Miljøstyrelsen
Skønnet kontraktsum 800000 DKK
Adresse Haraldsgade 53
2100
København Ø
CPV kode 90700000-4 - Tjenester på miljøområdet
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Casper Mayland
Kontakt E-mail: camay@mst.dk
Telefon: +45 20272103