Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger 2019/S 046-105495

Kort beskrivelse

Udbud af rammeaftale om elektrikerarbejder i forbindelse med vedligeholdelse, renovering, ombygning og i begrænset omfang nybyggeri. Formålet er, at der hurtigt kan indgås aftaler om elarbejde i forbindelse med byggeri- og vedligeholdelsesarbejder. Formålet er tillige, at der skabes længerevarende samarbejder med henblik på at få en stor forståelse hos rammeleverandørerne for de særlige forhold, der gør sig gældende hos KU.

Rammeaftalen er opdelt i 5 delkontrakter i forhold til Københavns Universitets campusområder.

- Delaftale 1: Panum, Mærsk Bygningen og Bredgade,

- Delaftale 2: Bygninger beliggende på Frederiksberg Campus,

- Delaftale 3: Bygninger beliggende i Universitetsparken og Teilumbygningen,

- Delaftale 4: Bygninger beliggende på Søndre Campus,

- Delaftale 5: Bygninger beliggende i City Campus.

Læs mere
Ordregiver Københavns Universitet
Deadline 03-04-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:105495-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse