Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Annoncering af opkvalificering, Hotel og restaurationsbranchen

Opkvalificeringsforløbet har til formål at understøtte, atvirksomheder inden for Hotel og Restaurationsområdet kan få de medarbejdere,der efterspørges inden for branchen på kortere eller lidt længere sigt. Detteved at opkvalificere ledige og jobskiftere til - efter endt forløb eller på etlidt længere sigte - at kunne bestride job inden for branchen.
Der skal i forløbet sættes fokus på de uddannelses- ogjobmuligheder, der er inden for Hotel- og Restaurationsbranchen. Borgerne skalgennem praktiske øvelser og virksomhedsbesøg opnå basale kompetencer. Derforventes at være oplæg om den kultur og de karakteristika, som gælder ibranchen og på arbejdspladser på hhv. dansk og svensk side.
Forløbet skal varetages af fagpersoner inden for Hotel- ogRestaurationsbranchen., der har indgående kendskab til forløb med målgruppen ogerfaringer fra tidligere samarbejder med kommuner.
Konkurrencen er et samarbejde mellem Helsingør Kommune og Helsingborg Kommune.
Forløbne foregår i lokaler, som er beliggende i Helsingborg.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/0.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 11-02-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 11-02-2019)
Titel Annoncering af opkvalificering, Hotel og restaurationsbranchen
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Opkvalificeringsforløbet har til formål at understøtte, atvirksomheder inden for Hotel og Restaurationsområdet kan få de medarbejdere,der efterspørges inden for branchen på kortere eller lidt længere sigt. Detteved at opkvalificere ledige og jobskiftere til - efter endt forløb eller på etlidt længere sigte - at kunne bestride job inden for branchen.
Der skal i forløbet sættes fokus på de uddannelses- ogjobmuligheder, der er inden for Hotel- og Restaurationsbranchen. Borgerne skalgennem praktiske øvelser og virksomhedsbesøg opnå basale kompetencer. Derforventes at være oplæg om den kultur og de karakteristika, som gælder ibranchen og på arbejdspladser på hhv. dansk og svensk side.
Forløbet skal varetages af fagpersoner inden for Hotel- ogRestaurationsbranchen., der har indgående kendskab til forløb med målgruppen ogerfaringer fra tidligere samarbejder med kommuner.
Konkurrencen er et samarbejde mellem Helsingør Kommune og Helsingborg Kommune.
Forløbne foregår i lokaler, som er beliggende i Helsingborg.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/0.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.
Deadline 25-02-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/99350650.aspx
Ordregiver Helsingør Kommune
Udvælgelseskriterier Beskrivelsen af forløbets indhold (pkt. 1-5) , Beskrivelsen af kvalitetsparametre øvrige forhold, der kan indgå i tilbuddet A-C og Pris pr. deltager
Adresse Stengade 59
3000
Helsingør
CPV kode 80500000-9 - Uddannelsestilbud
75310000-2 - Sociale ydelser
85310000-5 - Sociale foranstaltninger
85312300-2 - Vejledning og rådgivning
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Jonas Knudsen Wilhjelm
Kontakt E-mail: jkw11@helsingor.dk
Telefon: +45 25312253
Modtagers firmanavn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/99350650.aspx
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[11-02-2019 10:34:22]
Materiale er justeret. Således fremgår det klart, at punkt a og B vægtes under øvrige forhold og ikke a-c.


Dato for præsentation af tilbud er d. 4 marts og fremgår ligeledes af annonceringsmaterialet.

Åbn tidligere version 01-02-2019 Luk tidligere version 01-02-2019
Titel Annoncering af opkvalificering, Hotel og restaurationsbranchen
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Opkvalificeringsforløbet har til formål at understøtte, atvirksomheder inden for Hotel og Restaurationsområdet kan få de medarbejdere,der efterspørges inden for branchen på kortere eller lidt længere sigt. Detteved at opkvalificere ledige og jobskiftere til - efter endt forløb eller på etlidt længere sigte - at kunne bestride job inden for branchen.
Der skal i forløbet sættes fokus på de uddannelses- ogjobmuligheder, der er inden for Hotel- og Restaurationsbranchen. Borgerne skalgennem praktiske øvelser og virksomhedsbesøg opnå basale kompetencer. Derforventes at være oplæg om den kultur og de karakteristika, som gælder ibranchen og på arbejdspladser på hhv. dansk og svensk side.
Forløbet skal varetages af fagpersoner inden for Hotel- ogRestaurationsbranchen., der har indgående kendskab til forløb med målgruppen ogerfaringer fra tidligere samarbejder med kommuner.
Konkurrencen er et samarbejde mellem Helsingør Kommune og Helsingborg Kommune.
Forløbne foregår i lokaler, som er beliggende i Helsingborg.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/0.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.
Deadline 25-02-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/99350650.aspx
Ordregiver Helsingør Kommune
Udvælgelseskriterier Beskrivelsen af forløbets indhold (pkt. 1-5) , Beskrivelsen af kvalitetsparametre øvrige forhold, der kan indgå i tilbuddet A-C og Pris pr. deltager
Adresse Stengade 59
3000
Helsingør
CPV kode 80500000-9 - Uddannelsestilbud
75310000-2 - Sociale ydelser
85310000-5 - Sociale foranstaltninger
85312300-2 - Vejledning og rådgivning
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Jonas Knudsen Wilhjelm
Kontakt E-mail: jkw11@helsingor.dk
Telefon: +45 25312253
Modtagers firmanavn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/99350650.aspx