Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse 2019/S 023-051543

Kort beskrivelse

Udbuddet omfatter sortering, transport og afsætning af slagge til genanvendelse.

Opgaven består i at få råslaggen fra affaldsenergianlægget/forbrændingsanlægget sorteret og efterfølgende skal salgsslaggen og jern/metalfraktionen afsættes til genanvendelse.

Leverandøren har mulighed for at vælge frit mellem at transportere al slaggen til et stationært anlæg eller at sortere det med mobile anlæg.

Det er ift. den udbudte opgave et mindstekrav, at Leverandøren ejer/råder over eget slaggesorteringsanlæg.

Læs mere
Ordregiver Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus
Deadline 22-02-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:051543-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed