Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 021-044892

Kort beskrivelse

Separeringen af overfladevand i Strandvejsområdet er opdelt i 5 etaper, hvor dette udbud omfatter etape 5 med et samlet areal på 40 ha. Entreprisen omfatter frakobling af afstrømmende regnvand fra vejarealer og delvist tagarealer fra grundmatrikler fra eksisterende fællessystem. Der skal etableres nyt regnvandssystem i hele området.

Arbejdet omfatter Opbrydning og retablering af ledningsgrave, Etablering af regnvandsledninger (opgravning og ”No dig”) og brønde, Gravearbejder i forbindelse med ledningsomlægninger, herunder koordinering med ledningsejere, Omkobling af eksisterende vejafvanding fra fællessystemet til de nye regnvandsledninger og brønde, Etablering af stik til skel, Afpropninger af stik, Sanering af eksisterende system ved punktopgravninger, Omlægning og opretholdelse af eksisterende fællessystem samt Supplerende TV-inspektioner.

Læs mere
Ordregiver Novafos A/S
Deadline 28-02-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:044892-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse