Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Indkøbsplan 2019

Titel: Bøger
Udbudstype: EU udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2019
Forventet kontraktstart: 2019
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Christian Hjortdal

Titel: EU-udbud på dynamisk indkøbssystem til search af it-specialister
Beskrivelse: Search/headhunting af it-specialister
Udbudstype: EU udbud
Kontrakttype: Dynamisk indkøbssystem (kontrakter)
Forventet offentliggørelse: 2 kvartal 2019
Forventet kontraktstart: Løbende
Forventet kontraktværdi: 40 mio.
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Birgitte Brounbjerg

Titel: Mobil containerscanner
Beskrivelse: Levering af mobil containerscanner til brug ved toldkontrol
Udbudstype: EU udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2019
Forventet kontraktstart: 4. kvartal 2019
Forventet kontraktværdi: 17 mio.
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Christian Hjortdal

Titel: Personalerådgivning
Beskrivelse: Personalerådgivning som tilbud til medarbejderne i Skatteministeriets koncern om 100% anonym og gratis rådgivning om ikke-faglige arbejdsrelaterede problemer, der påvirker den enkelte medarbejders arbejde.
Udbudstype: EU udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2019
Forventet kontraktstart: 1 kvt. 2020
Forventet kontraktperiode: 2-4 år
Forventet kontraktværdi: kr. 2-3 mio.
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Rebecca Winther Jensen

Titel: Teknisk afprøvning og analyse
Beskrivelse: Gennemførelse af analyser af vareprøver mhp korrekt told- og afgiftsmæssig behandling mv.
Udbudstype: EU udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2019
Forventet kontraktstart: Januar 2020
Forventet kontraktperiode: 4 år
Forventet kontraktværdi: kr. 3-8 mio.
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Christian Hjortdal

Titel: Transport og opbevaring af beslaglagte varer
Udbudstype: EU udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 2019
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Rebecca Winther Jensen

Titel: SAP Classic
Beskrivelse: Udbuddet af SAP CLASSIC indeholder seks systemer, der drives på SAP CLASSIC platformen.
De seks SAP CLASSIC systemer er: SAP 38, SAP PS, SAP Letløn, SAP Intern, SAP BPC og VAX Nemhandel.
Udbudstype: Udbud med forhandling
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 2019
Forventet kontraktperiode: 7 år
Forventet kontraktstart: 2021
Forventet kontraktværdi: > kr. 200 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Claus Toftlund

Titel: TAFE
Beskrivelse: Udbud af TAFE (Tinglysning, Afgifter og overdragelse af Fast Ejendom), der består af et forretningssystem og støttekomponenter, der har til formål at sikre, at data vedrørende rettigheder over fast ejendom, samt andre tinglysninger, kan modtages via en integration fra e-TL (e-Tinglysning)
Udbudstype: Ikke fastlagt
Kontrakttype: Ikke fastlagt
Forventet offentliggørelse: Juli 2019
Forventet kontraktstart: November 2022
Forventet kontraktperiode: 7 år
Forventet kontraktværdi: < kr. 50 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Claus Toftlund

Titel: Telefoni
Beskrivelse: Udbud af Drift, support, vedligehold og funktionelle ændringer (videreudvikling) af Kommunikationsløsningen
Udbudstype: Ikke fastlagt
Kontrakttype: Ikke fastlagt
Forventet offentliggørelse: Juli 2019
Forventet kontraktstart: Januar 2020
Forventet kontraktperiode: 7 år
Forventet kontraktværdi: kr. 50 – 100 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Claus Toftlund

Titel: Told
Beskrivelse: Udbud af drift og vedligehold af Toldsystemerne udbydes i én samlet kontrakt.
Toldsegmentet består på nuværende tidspunkt af følgende systemer:
ICS, Manifest, Clearance Workbench, ECS, Evita, Eksport, Import inkl. Quota, Taric3, NCTS, RIS/RAS.
Udbudstype: Ikke fastlagt
Kontrakttype: Ikke fastlagt
Forventet offentliggørelse: December 2019
Forventet kontraktstart: Juni 2021
Forventet kontraktperiode: 7 år
Forventet kontraktværdi: kr. 50 – 100 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Claus Toftlund

Titel: EORI
Beskrivelse: Udbud af systemet EORI - Economic Operators’ Registration and Identification - der er et fælles EU-register over virksomheder beskæftiget med aktiviteter i forbindelse med import og/eller eksport fra/til lande uden for EU.
Udbudstype: Ikke fastlagt
Kontrakttype: Ikke fastlagt
Forventet offentliggørelse: November 2019
Forventet kontraktstart: November 2020
Forventet kontraktperiode: 7 år
Forventet kontraktværdi: < kr. 50 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Claus Toftlund

Titel: Fjernudskrivning
Beskrivelse: Udbud vedrørende indkøb af fjernprintsydelser samt postbefordring af fjernprintede breve og distribution af digital post.
Udbudstype: Ikke fastlagt
Kontrakttype: Ikke fastlagt
Forventet offentliggørelse: November 2019
Forventet kontraktstart: December 2020
Forventet kontraktperiode: 7 år
Forventet kontraktværdi: kr. 50 – 100 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Claus Toftlund

Titel: Toldplatformen
Beskrivelse: Udbud af Declaration Management Platform (for import, eksport og transit processer) inklusive understøttelse af import-processer, support, videreudvikling, vedligeholdelse og drift
Udbudstype: Udbud med forhandling
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: Oktober 2019
Forventet kontraktstart: Juni 2020
Forventet kontraktperiode: 7 år
Forventet kontraktværdi: > kr. 100 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Peter Høeg-Larsen

Titel: Kontrol og risiko system
Beskrivelse: Risikoanalyse og - vurderingsstystem (nuværende RAS). Sagsunderstøttende system til kontrol og afrapportering
Udbudstype: Ikke fastlagt
Kontrakttype: Ikke fastlagt
Forventet offentliggørelse: December 2019
Forventet kontraktperiode: 7 år
Forventet kontraktværdi: > kr. 100 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Peter Høeg-Larsen

Titel: Rammeaftale til it-udvikling i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Beskrivelse: Udbud af rammeaftale til at understøtte systemudvikling på tværs af eksisterende og fremtidige projekter og programmer i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: September 2019
Forventet kontraktstart: Januar 2020
Forventet kontraktperiode: 4 år
Forventet kontraktværdi: Ikke fastlagt
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Cindy Thorhauge

Åbn dokument 3 (02-07-2019) Luk dokument 3 (02-07-2019)
Titel Indkøbsplan 2019
Dokumenttype Indberetning af indkøbsplaner
Opgavebeskrivelse Titel: Bøger
Udbudstype: EU udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2019
Forventet kontraktstart: 2019
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Christian Hjortdal

Titel: EU-udbud på dynamisk indkøbssystem til search af it-specialister
Beskrivelse: Search/headhunting af it-specialister
Udbudstype: EU udbud
Kontrakttype: Dynamisk indkøbssystem (kontrakter)
Forventet offentliggørelse: 2 kvartal 2019
Forventet kontraktstart: Løbende
Forventet kontraktværdi: 40 mio.
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Birgitte Brounbjerg

Titel: Mobil containerscanner
Beskrivelse: Levering af mobil containerscanner til brug ved toldkontrol
Udbudstype: EU udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2019
Forventet kontraktstart: 4. kvartal 2019
Forventet kontraktværdi: 17 mio.
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Christian Hjortdal

Titel: Personalerådgivning
Beskrivelse: Personalerådgivning som tilbud til medarbejderne i Skatteministeriets koncern om 100% anonym og gratis rådgivning om ikke-faglige arbejdsrelaterede problemer, der påvirker den enkelte medarbejders arbejde.
Udbudstype: EU udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2019
Forventet kontraktstart: 1 kvt. 2020
Forventet kontraktperiode: 2-4 år
Forventet kontraktværdi: kr. 2-3 mio.
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Rebecca Winther Jensen

Titel: Teknisk afprøvning og analyse
Beskrivelse: Gennemførelse af analyser af vareprøver mhp korrekt told- og afgiftsmæssig behandling mv.
Udbudstype: EU udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2019
Forventet kontraktstart: Januar 2020
Forventet kontraktperiode: 4 år
Forventet kontraktværdi: kr. 3-8 mio.
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Christian Hjortdal

Titel: Transport og opbevaring af beslaglagte varer
Udbudstype: EU udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 2019
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Rebecca Winther Jensen

Titel: SAP Classic
Beskrivelse: Udbuddet af SAP CLASSIC indeholder seks systemer, der drives på SAP CLASSIC platformen.
De seks SAP CLASSIC systemer er: SAP 38, SAP PS, SAP Letløn, SAP Intern, SAP BPC og VAX Nemhandel.
Udbudstype: Udbud med forhandling
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 2019
Forventet kontraktperiode: 7 år
Forventet kontraktstart: 2021
Forventet kontraktværdi: > kr. 200 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Claus Toftlund

Titel: TAFE
Beskrivelse: Udbud af TAFE (Tinglysning, Afgifter og overdragelse af Fast Ejendom), der består af et forretningssystem og støttekomponenter, der har til formål at sikre, at data vedrørende rettigheder over fast ejendom, samt andre tinglysninger, kan modtages via en integration fra e-TL (e-Tinglysning)
Udbudstype: Ikke fastlagt
Kontrakttype: Ikke fastlagt
Forventet offentliggørelse: Juli 2019
Forventet kontraktstart: November 2022
Forventet kontraktperiode: 7 år
Forventet kontraktværdi: < kr. 50 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Claus Toftlund

Titel: Telefoni
Beskrivelse: Udbud af Drift, support, vedligehold og funktionelle ændringer (videreudvikling) af Kommunikationsløsningen
Udbudstype: Ikke fastlagt
Kontrakttype: Ikke fastlagt
Forventet offentliggørelse: Juli 2019
Forventet kontraktstart: Januar 2020
Forventet kontraktperiode: 7 år
Forventet kontraktværdi: kr. 50 – 100 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Claus Toftlund

Titel: Told
Beskrivelse: Udbud af drift og vedligehold af Toldsystemerne udbydes i én samlet kontrakt.
Toldsegmentet består på nuværende tidspunkt af følgende systemer:
ICS, Manifest, Clearance Workbench, ECS, Evita, Eksport, Import inkl. Quota, Taric3, NCTS, RIS/RAS.
Udbudstype: Ikke fastlagt
Kontrakttype: Ikke fastlagt
Forventet offentliggørelse: December 2019
Forventet kontraktstart: Juni 2021
Forventet kontraktperiode: 7 år
Forventet kontraktværdi: kr. 50 – 100 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Claus Toftlund

Titel: EORI
Beskrivelse: Udbud af systemet EORI - Economic Operators’ Registration and Identification - der er et fælles EU-register over virksomheder beskæftiget med aktiviteter i forbindelse med import og/eller eksport fra/til lande uden for EU.
Udbudstype: Ikke fastlagt
Kontrakttype: Ikke fastlagt
Forventet offentliggørelse: November 2019
Forventet kontraktstart: November 2020
Forventet kontraktperiode: 7 år
Forventet kontraktværdi: < kr. 50 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Claus Toftlund

Titel: Fjernudskrivning
Beskrivelse: Udbud vedrørende indkøb af fjernprintsydelser samt postbefordring af fjernprintede breve og distribution af digital post.
Udbudstype: Ikke fastlagt
Kontrakttype: Ikke fastlagt
Forventet offentliggørelse: November 2019
Forventet kontraktstart: December 2020
Forventet kontraktperiode: 7 år
Forventet kontraktværdi: kr. 50 – 100 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Claus Toftlund

Titel: Toldplatformen
Beskrivelse: Udbud af Declaration Management Platform (for import, eksport og transit processer) inklusive understøttelse af import-processer, support, videreudvikling, vedligeholdelse og drift
Udbudstype: Udbud med forhandling
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: Oktober 2019
Forventet kontraktstart: Juni 2020
Forventet kontraktperiode: 7 år
Forventet kontraktværdi: > kr. 100 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Peter Høeg-Larsen

Titel: Kontrol og risiko system
Beskrivelse: Risikoanalyse og - vurderingsstystem (nuværende RAS). Sagsunderstøttende system til kontrol og afrapportering
Udbudstype: Ikke fastlagt
Kontrakttype: Ikke fastlagt
Forventet offentliggørelse: December 2019
Forventet kontraktperiode: 7 år
Forventet kontraktværdi: > kr. 100 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Peter Høeg-Larsen

Titel: Rammeaftale til it-udvikling i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Beskrivelse: Udbud af rammeaftale til at understøtte systemudvikling på tværs af eksisterende og fremtidige projekter og programmer i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: September 2019
Forventet kontraktstart: Januar 2020
Forventet kontraktperiode: 4 år
Forventet kontraktværdi: Ikke fastlagt
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Cindy Thorhauge
Deadline
Udbudstype Indkøbsplaner
Opgavetype
Tildelingskriterier
Ordregiver Skatteministeriet
Adresse Nicolai Eigtveds Gade 28
1402
København K
WWW: www.skm.dk
CPV kode
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[28-01-2019 14:04:43]
Kontrakttype vedr. bagagescanner er ændret fra kontrakt til rammeaftale
[02-07-2019 11:09:30]
Opdateret indkøbsplan medio 2019

Åbn dokument 2 (28-01-2019) Luk dokument 2 (28-01-2019)
Titel Indkøbsplan 2019
Dokumenttype Indberetning af indkøbsplaner
Opgavebeskrivelse Titel: Transport og opbevaring af beslaglagte varer
Udbudstype: EU udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 2019
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Rebecca Winther Jensen

Titel: Repræsentationsgaver
Beskrivelse: Levering af repræsentationsgaver samt reklameartikler
Udbudstype: EU udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 1. kvartal 2019
Forventet kontraktstart: Maj 2019
Forventet kontraktperiode: 4 år
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Rebecca Winther Jensen

Titel: Nummerplader
Udbudstype: EU udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 2019
Forventet kontraktstart: April 2020
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Helle Toft Andersen

Titel: Mobil containerscanner
Beskrivelse: Levering af mobil containerscanner til brug ved toldkontrol
Udbudstype: EU udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 2/3. kvartal 2019
Forventet kontraktstart: 4. kvartal 2019
Forventet kontraktværdi: 17 mio.
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Pia J. Arildsen

Titel: Grænsehandelsdata
Beskrivelse: Indsamling af grænsehandelsdata via surveyundersøgelser
Udbudstype: EU udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 1. kvartal 2019
Forventet kontraktstart: 1./2. kvartal 2019
Forventet kontraktperiode: 4 år
Forventet kontraktværdi: 1.2 mio.
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Birgitte Brounbjerg

Titel: Gennemførelse af analyser, målinger og surveys
Beskrivelse: Rammeaftale med flere leverandører om levering af forskelligartede eksterne og interne analyser, målinger og surveys
Udbudstype: EU udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 2. kvartal 2019
Forventet kontraktstart: 3. kvartal 2019
Forventet kontraktperiode: 2-4 år
Forventet kontraktværdi: 25-40 mio.
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Pia J. Arildsen

Titel: Teknisk afprøvning og analyse
Beskrivelse: Gennemførelse af analyser af vareprøver mhp korrekt told- og afgiftsmæssig behandling mv.
Udbudstype: EU udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 2/3. kvartal 2019
Forventet kontraktstart: Januar 2020
Forventet kontraktperiode: 4 år
Forventet kontraktværdi: kr. 3-8 mio.
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Pia J. Arildsen

Titel: Personalerådgivning
Beskrivelse: Personalerådgivning som tilbud til medarbejderne i Skatteministeriets koncern om 100% anonym og gratis rådgivning om ikke-faglige arbejdsrelaterede problemer, der påvirker den enkelte medarbejders arbejde.
Udbudstype: EU udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2019
Forventet kontraktstart: 1 kvt. 2020
Forventet kontraktperiode: 2-4 år
Forventet kontraktværdi: kr. 2-3 mio.
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Rebecca Winther Jensen

Titel: Levering af køretøjer
Beskrivelse: Køretøjer til tjenstligt brug i Skatteministeriets koncern
Udbudstype: EU udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 1. kvartal 2019
Forventet kontraktstart: April - maj 2019
Forventet kontraktperiode: 2-4 år
Forventet kontraktværdi: kr. 25-40 mio.
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Pia J. Arildsen

Titel: Bøger
Udbudstype: EU udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2019
Forventet kontraktstart: 2019
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Birgitte Brounbjerg

Titel: SAP Classic
Beskrivelse: Udbuddet af SAP CLASSIC indeholder seks systemer, der drives på SAP CLASSIC platformen.
De seks SAP CLASSIC systemer er: SAP 38, SAP PS, SAP Letløn, SAP Intern, SAP BPC og VAX Nemhandel.
Udbudstype: Udbud med forhandling
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: April 2019
Forventet kontraktperiode: 7 år
Forventet kontraktstart: December 2020
Forventet kontraktværdi: > kr. 200 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Claus Toftlund

Titel: TAFE
Beskrivelse: Udbud af TAFE (Tinglysning, Afgifter og overdragelse af Fast Ejendom), der består af et forretningssystem og støttekomponenter, der har til formål at sikre, at data vedrørende rettigheder over fast ejendom, samt andre tinglysninger, kan modtages via en integration fra e-TL (e-Tinglysning)
Udbudstype: Ikke fastlagt
Kontrakttype: Ikke fastlagt
Forventet offentliggørelse: Juli 2019
Forventet kontraktstart: November 2021
Forventet kontraktperiode: 7 år
Forventet kontraktværdi: < kr. 50 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Claus Toftlund

Titel: Telefoni
Beskrivelse: Udbud af Drift, support, vedligehold og funktionelle ændringer (videreudvikling) af Kommunikationsløsningen
Udbudstype: Ikke fastlagt
Kontrakttype: Ikke fastlagt
Forventet offentliggørelse: Juli 2019
Forventet kontraktstart: Januar 2020
Forventet kontraktperiode: 7 år
Forventet kontraktværdi: kr. 50 – 100 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Claus Toftlund

Titel: Told
Beskrivelse: Udbud af drift og vedligehold af Toldsystemerne udbydes i én samlet kontrakt.
Toldsegmentet består på nuværende tidspunkt af følgende systemer:
ICS, Manifest, Clearance Workbench, ECS, Evita, Eksport, Import inkl. Quota, Taric3, NCTS, RIS/RAS.
Udbudstype: Ikke fastlagt
Kontrakttype: Ikke fastlagt
Forventet offentliggørelse: December 2019
Forventet kontraktstart: Juni 2021
Forventet kontraktperiode: 7 år
Forventet kontraktværdi: kr. 50 – 100 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Claus Toftlund

Titel: EORI
Beskrivelse: Udbud af systemet EORI - Economic Operators’ Registration and Identification - der er et fælles EU-register over virksomheder beskæftiget med aktiviteter i forbindelse med import og/eller eksport fra/til lande uden for EU.
Udbudstype: Ikke fastlagt
Kontrakttype: Ikke fastlagt
Forventet offentliggørelse: November 2019
Forventet kontraktstart: November 2020
Forventet kontraktperiode: 7 år
Forventet kontraktværdi: < kr. 50 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Claus Toftlund

Titel: Fjernudskrivning
Beskrivelse: Udbud vedrørende indkøb af fjernprintsydelser samt postbefordring af fjernprintede breve og distribution af digital post.
Udbudstype: Ikke fastlagt
Kontrakttype: Ikke fastlagt
Forventet offentliggørelse: November 2019
Forventet kontraktstart: December 2020
Forventet kontraktperiode: 7 år
Forventet kontraktværdi: kr. 50 – 100 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Claus Toftlund

Titel: Bagagescanner
Beskrivelse: Scannere til brug for toldkontrol af bagage
Udbudstype: EU udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 1/2. kvartal 2019
Forventet kontraktstart: 2/3. kvartal 2019
Forventet kontraktværdi: kr. 3-15 mio.
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Pia J. Arildsen

Titel: Toldplatformen
Beskrivelse: Udbud af Declaration Management Platform (for import, eksport og transit processer) inklusive understøttelse af import-processer, support, videreudvikling, vedligeholdelse og drift
Udbudstype: Udbud med forhandling
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: September 2019
Forventet kontraktstart: Juni 2020
Forventet kontraktperiode: 7 år
Forventet kontraktværdi: > kr. 100 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Peter Høeg-Larsen

Titel: Kontrol og risiko system
Beskrivelse: Risikoanalyse og - vurderingsstystem (nuværende RAS). Sagsunderstøttende system til kontrol og afrapportering
Udbudstype: Ikke fastlagt
Kontrakttype: Ikke fastlagt
Forventet offentliggørelse: December 2019
Forventet kontraktperiode: 7 år
Forventet kontraktværdi: > kr. 100 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Peter Høeg-Larsen
Deadline
Udbudstype Indkøbsplaner
Opgavetype
Tildelingskriterier
Ordregiver Skatteministeriet
Adresse Nicolai Eigtveds Gade 28
1402
København K
WWW: www.skm.dk
CPV kode
Åbn dokument 1 (28-01-2019) Luk dokument 1 (28-01-2019)
Titel Indkøbsplan 2019
Dokumenttype Indberetning af indkøbsplaner
Opgavebeskrivelse Titel: Transport og opbevaring af beslaglagte varer
Udbudstype: EU udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 2019
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Rebecca Winther Jensen

Titel: Repræsentationsgaver
Beskrivelse: Levering af repræsentationsgaver samt reklameartikler
Udbudstype: EU udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 1. kvartal 2019
Forventet kontraktstart: Maj 2019
Forventet kontraktperiode: 4 år
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Rebecca Winther Jensen

Titel: Nummerplader
Udbudstype: EU udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 2019
Forventet kontraktstart: April 2020
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Helle Toft Andersen

Titel: Mobil containerscanner
Beskrivelse: Levering af mobil containerscanner til brug ved toldkontrol
Udbudstype: EU udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 2/3. kvartal 2019
Forventet kontraktstart: 4. kvartal 2019
Forventet kontraktværdi: 17 mio.
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Pia J. Arildsen

Titel: Grænsehandelsdata
Beskrivelse: Indsamling af grænsehandelsdata via surveyundersøgelser
Udbudstype: EU udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 1. kvartal 2019
Forventet kontraktstart: 1./2. kvartal 2019
Forventet kontraktperiode: 4 år
Forventet kontraktværdi: 1.2 mio.
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Birgitte Brounbjerg

Titel: Gennemførelse af analyser, målinger og surveys
Beskrivelse: Rammeaftale med flere leverandører om levering af forskelligartede eksterne og interne analyser, målinger og surveys
Udbudstype: EU udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 2. kvartal 2019
Forventet kontraktstart: 3. kvartal 2019
Forventet kontraktperiode: 2-4 år
Forventet kontraktværdi: 25-40 mio.
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Pia J. Arildsen

Titel: Teknisk afprøvning og analyse
Beskrivelse: Gennemførelse af analyser af vareprøver mhp korrekt told- og afgiftsmæssig behandling mv.
Udbudstype: EU udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 2/3. kvartal 2019
Forventet kontraktstart: Januar 2020
Forventet kontraktperiode: 4 år
Forventet kontraktværdi: kr. 3-8 mio.
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Pia J. Arildsen

Titel: Personalerådgivning
Beskrivelse: Personalerådgivning som tilbud til medarbejderne i Skatteministeriets koncern om 100% anonym og gratis rådgivning om ikke-faglige arbejdsrelaterede problemer, der påvirker den enkelte medarbejders arbejde.
Udbudstype: EU udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2019
Forventet kontraktstart: 1 kvt. 2020
Forventet kontraktperiode: 2-4 år
Forventet kontraktværdi: kr. 2-3 mio.
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Rebecca Winther Jensen

Titel: Levering af køretøjer
Beskrivelse: Køretøjer til tjenstligt brug i Skatteministeriets koncern
Udbudstype: EU udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 1. kvartal 2019
Forventet kontraktstart: April - maj 2019
Forventet kontraktperiode: 2-4 år
Forventet kontraktværdi: kr. 25-40 mio.
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Pia J. Arildsen

Titel: Bøger
Udbudstype: EU udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2019
Forventet kontraktstart: 2019
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Birgitte Brounbjerg

Titel: SAP Classic
Beskrivelse: Udbuddet af SAP CLASSIC indeholder seks systemer, der drives på SAP CLASSIC platformen.
De seks SAP CLASSIC systemer er: SAP 38, SAP PS, SAP Letløn, SAP Intern, SAP BPC og VAX Nemhandel.
Udbudstype: Udbud med forhandling
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: April 2019
Forventet kontraktperiode: 7 år
Forventet kontraktstart: December 2020
Forventet kontraktværdi: > kr. 200 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Claus Toftlund

Titel: TAFE
Beskrivelse: Udbud af TAFE (Tinglysning, Afgifter og overdragelse af Fast Ejendom), der består af et forretningssystem og støttekomponenter, der har til formål at sikre, at data vedrørende rettigheder over fast ejendom, samt andre tinglysninger, kan modtages via en integration fra e-TL (e-Tinglysning)
Udbudstype: Ikke fastlagt
Kontrakttype: Ikke fastlagt
Forventet offentliggørelse: Juli 2019
Forventet kontraktstart: November 2021
Forventet kontraktperiode: 7 år
Forventet kontraktværdi: < kr. 50 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Claus Toftlund

Titel: Telefoni
Beskrivelse: Udbud af Drift, support, vedligehold og funktionelle ændringer (videreudvikling) af Kommunikationsløsningen
Udbudstype: Ikke fastlagt
Kontrakttype: Ikke fastlagt
Forventet offentliggørelse: Juli 2019
Forventet kontraktstart: Januar 2020
Forventet kontraktperiode: 7 år
Forventet kontraktværdi: kr. 50 – 100 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Claus Toftlund

Titel: Told
Beskrivelse: Udbud af drift og vedligehold af Toldsystemerne udbydes i én samlet kontrakt.
Toldsegmentet består på nuværende tidspunkt af følgende systemer:
ICS, Manifest, Clearance Workbench, ECS, Evita, Eksport, Import inkl. Quota, Taric3, NCTS, RIS/RAS.
Udbudstype: Ikke fastlagt
Kontrakttype: Ikke fastlagt
Forventet offentliggørelse: December 2019
Forventet kontraktstart: Juni 2021
Forventet kontraktperiode: 7 år
Forventet kontraktværdi: kr. 50 – 100 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Claus Toftlund

Titel: EORI
Beskrivelse: Udbud af systemet EORI - Economic Operators’ Registration and Identification - der er et fælles EU-register over virksomheder beskæftiget med aktiviteter i forbindelse med import og/eller eksport fra/til lande uden for EU.
Udbudstype: Ikke fastlagt
Kontrakttype: Ikke fastlagt
Forventet offentliggørelse: November 2019
Forventet kontraktstart: November 2020
Forventet kontraktperiode: 7 år
Forventet kontraktværdi: < kr. 50 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Claus Toftlund

Titel: Fjernudskrivning
Beskrivelse: Udbud vedrørende indkøb af fjernprintsydelser samt postbefordring af fjernprintede breve og distribution af digital post.
Udbudstype: Ikke fastlagt
Kontrakttype: Ikke fastlagt
Forventet offentliggørelse: November 2019
Forventet kontraktstart: December 2020
Forventet kontraktperiode: 7 år
Forventet kontraktværdi: kr. 50 – 100 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Claus Toftlund

Titel: Bagagescanner
Beskrivelse: Scannere til brug for toldkontrol af bagage
Udbudstype: EU udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 1/2. kvartal 2019
Forventet kontraktstart: 2/3. kvartal 2019
Forventet kontraktværdi: kr. 3-15 mio.
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Pia J. Arildsen

Titel: Toldplatformen
Beskrivelse: Udbud af Declaration Management Platform (for import, eksport og transit processer) inklusive understøttelse af import-processer, support, videreudvikling, vedligeholdelse og drift
Udbudstype: Udbud med forhandling
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: September 2019
Forventet kontraktstart: Juni 2020
Forventet kontraktperiode: 7 år
Forventet kontraktværdi: > kr. 100 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Peter Høeg-Larsen

Titel: Kontrol og risiko system
Beskrivelse: Risikoanalyse og - vurderingsstystem (nuværende RAS). Sagsunderstøttende system til kontrol og afrapportering
Udbudstype: Ikke fastlagt
Kontrakttype: Ikke fastlagt
Forventet offentliggørelse: December 2019
Forventet kontraktperiode: 7 år
Forventet kontraktværdi: > kr. 100 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Peter Høeg-Larsen
Deadline
Udbudstype Indkøbsplaner
Opgavetype
Tildelingskriterier
Ordregiver Skatteministeriet
Adresse Nicolai Eigtveds Gade 28
1402
København K
WWW: www.skm.dk
CPV kode