Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Materialer til bygge- og anlægsarbejder og hermed beslægtede varer 2019/S 019-040319

Kort beskrivelse

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på en rammeaftale om indkøb af brøndgods, som er opdelt i følgende 3 delaftaler:

— Delaftale 1: Metalvarer,

— Delaftale 2: Betonvarer,

— Delaftale 3: Plastvarer.

Tilbudsgiver skal udvikle "københavnerristen" grundet arbejdsmiljømæssige forhold. Denne udviklingsopgave knytter sig til delaftale 1, metalvarer. Udviklingen består i, at risten skal opdeles og leveres i flere dele, således at de enkelte dele ikke vejer mere end 23 kg.

Rammeaftalen indgås for en periode på 24 måneder med mulighed for forlængelse i op 24 måneder (2 x 12 måneder). Den maksimale varighed af rammeaftalen er derved 48 måneder.

Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af kontraktudkastet (bilag A), mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i den tekniske specifikation (bilag 1).

Læs mere
Ordregiver Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen
Deadline 25-02-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:040319-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse