Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Identifikation af problematiske stoffer i overfladebehandlet tegl og beton herunder eternittagplader, fiberarmeret beton, klinker og sanitet samt vurdering af, om der ved nyttiggørelse kan ske en uacceptabel spredning af problematiske stoffer til miljøet

Tilbudsgiver skal afgive tilbud på udarbejdelse af en rapport (omfattende et litteraturstudie), som belyser, hvorvidt nyttiggørelse af overfladebehandlet tegl og beton herunder eternittagplader, fiberarmeret beton, klinker og sanitet som erstatning for primære råstoffer kan føre til en uacceptabel udvaskning af problematiske stoffer til grundvandet eller medføre andre uacceptable effekter i miljøet.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 25-01-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 25-01-2019)
Titel Identifikation af problematiske stoffer i overfladebehandlet tegl og beton herunder eternittagplader, fiberarmeret beton, klinker og sanitet samt vurdering af, om der ved nyttiggørelse kan ske en uacceptabel spredning af problematiske stoffer til miljøet
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Tilbudsgiver skal afgive tilbud på udarbejdelse af en rapport (omfattende et litteraturstudie), som belyser, hvorvidt nyttiggørelse af overfladebehandlet tegl og beton herunder eternittagplader, fiberarmeret beton, klinker og sanitet som erstatning for primære råstoffer kan føre til en uacceptabel udvaskning af problematiske stoffer til grundvandet eller medføre andre uacceptable effekter i miljøet.
Deadline 15-02-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Samlet pris - 20%
Projektløsning - 30%
Personalemæssige kvalifikationer - 50%
Link til udbudsmateriale https://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/udbud-og-e-fakturering/udbudsarkiv/2019/litteraturstudie-for-bygge-og-anlaegsaffald-herunder-identifikation-af-problematiske-stoffer-samt-vurdering-af-mulighed-for-nyttiggoerelse/
Ordregiver Miljøstyrelsen
Udvælgelseskriterier Relevant Forsikring
Adresse Haraldsgade 53
2100
København Ø
CPV kode 90700000-4 - Tjenester på miljøområdet
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Cecilie Østerskov Madsen
Kontakt E-mail: ceoma@mst.dk
Telefon: +45 21745920