Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Byggepladsarbejder 2019/S 018-037405

Kort beskrivelse

Kort beskrivelse: Statens Serum Institut forventer at udbyde fagentreprise E01 Byggeplads i forbindelse med opførsel af veterinær beredskabsbygning. Udbuddet forventes bekendtgjort marts 2019.

Entreprisen omfatter etablering af byggeplads ultimo marts 2019, samt at der sker løbende sikring af byggepladsen i forbindelse med opførslen af den veterinære beredskabsbygning.

Det præcise omfang af ydelserne vil fremgå af udbudsmaterialet ved endelig bekendtgørelse. Projektet gennemføres i fagentrepriser. Denne Aftale vedrører alene E01 Byggeplads, og opdeles ikke yderligere.

Læs mere
Ordregiver Statens Serum Institut
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:037405-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse