Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Planlægning og udførelse af forskning og udvikling 2019/S 012-024107

Kort beskrivelse

PISA er en international OECD-undersøgelse af 15-åriges kompetencer i læsning, matematik og naturfag. Udbuddet ”Gennemførelse af PISA 2021 i Danmark” omfatter gennemførelsen af det danske bidrag til den ottende runde af PISA-undersøgelsen. Med dette udbud ønsker STUK at indgå kontrakt med en leverandør, som vil gennemføre den danske del af PISA 2021. Leverandøren skal gennemføre og kvalitetssikre den danske del af PISA 2021. Opgaven består overordnet i at forberede, tilrettelægge og gennemføre den danske del af PISA 2021, herunder:

1) Projektledelse af gennemførslen af dansk PISA 2021;

2) Oversættelse og kvalitetssikring af materialer til gennemførelse af undersøgelsen;

3) Udtræk af stikprøve, rekruttering af og samarbejde med deltagere;

4) Gennemførelse af en computerbaseret pilottest;

5) Gennemførelse af en computerbaseret hovedundersøgelse;

6) Bearbejdning, analyse og formidling af de tilvejebragte undersøgelsesresultater.

Læs mere
Ordregiver Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Deadline 28-02-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:024107-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse