Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 007-010671

Kort beskrivelse

Bygningsstyrelsen opfører AAU Science & Innovation Hub for Aalborg Universitet. Formålet er at lave et knudepunkt og udstillingsvindue for tværvidenskabelig forskning, innovation, entreprenørskab, talent- og virksomhedsudvikling.

Byggeriets forventede areal er 8 500 m2 og indeholder kreativitetslaboratorier, værksteder, faciliteter til virksomhedssamarbejde samt start-up-miljøer for studerende. Ydermere skal huset rumme kontormiljøer, der lægger op til videndeling herunder til workshops, foredrag samt formelle og uformelle møder. Bygningen skal også rumme offentligt tilgængelige arealer herunder atrium med reception og udstillingsområde, auditorium, kantine m.m.

Projektet er delvist finansieret af A.P. Møller Fonden, som er en aktiv part i projektorganisationen.

Se mere på https://www.bygst.dk/nyt-og-presse/nyhedsarkiv/kommende-udbud-og-informationsmoede-om-hovedentreprise-paa-aau-science-innovation-hub/

Læs mere
Ordregiver Bygningsstyrelsen
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:010671-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse