Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 004-004499

Kort beskrivelse

Levering omhandler udførelse af drifts- og vedligeholdelsesarbejder på vand, gas og kloak. Leveringen fordrer især kompetencer inden for arbejder i større gravedybde end 4 meter i offentlige vejarealer, drikkevandssikkerhed, arbejdsmiljø, kvalitetssikring af leveringen, kloakmesterarbejder, afmærkning af vejarbejder, indhentning af gravetilladelse, håndtering af fremmedledninger, belægningsarbejder og anmeldelse af jordflytning.

Gravearbejder og No-Dig på vand- og gasledninger: Ledningsbrud; Gravearbejder og No-dig ved renovering, udskiftning og nyanlæg af stikledninger (enkeltstik); Punktopgravninger og punktvis renovering af hovedledninger.

Grave- og ledningsarbejder på kloaksystemet: Ledningsbrud; Arbejder inkl. renovering, udskiftning og nyanlæg af stikledninger; Arbejder inkl. renovering af hovedledninger; Renovering af brønde samt regulering og udskiftning af brøndkarme og dæksler.

Arbejderne skal tilrettelægges og gennemføres i tæt samarbejde med Bygherrens driftspersonale.

Læs mere
Ordregiver Aalborg Forsyning
Deadline 04-02-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:004499-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse