Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Smedearbejder 2018/S 247-571625

Kort beskrivelse

Ordregiver har behov for anskaffelse af smedearbejde i forbindelse med Ny udstykninger samt til Mindre smedearbejde i forbindelse med etablering af nye stikledninger, ændring af eksisterende stikledninger samt brønde- og ledningsreparationer.

Udbuddet gennemføres af Eniig Forsyning A/S som også er den ansvarlige for udbuddets tilrettelæggelse og gennemførsel.

Rammeaftalerne indgås af Eniig Forsyning A/S tillige på vegne af Eniig Varme A/S. Eniig Forsyning A/S er aftalekoordinator for Rammeaftalerne, hvorfor al kontakt vedrørende Rammeaftalerne skal ske via Eniig Forsyning A/S, medmindre andet fremgår af Rammeaftalerne.

Tryk her https://permalink.mercell.com/97041027.aspx

Læs mere
Ordregiver Eniig Forsyning A/S
Deadline 22-01-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:571625-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - forsyningsvirksomhed