Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Prækvalifikation efter tilbudsloven. Renovering af gadefacader på AAB afd. 25, Borups Allé 251 A, m. fl.

På vegne af AAB afd. 25 anmodes potentielle tilbudsgivere om at tilkendegive deres interesse for at afgive tilbud på renovering af gadefacader på AAB afd. 25, Borups Allé 251 A, m. fl.

AAB afdeling 25 består af to karrer, der udgør Genforeningspladsens vestlige afgrænsning mod Hulgårdsvej. Ejendommen er bevaringsværdig, SAVE 3, og derudover beskrevet i Københavns Kommunes serie ”Værdifulde Kulturmiljøer i København”. Ejendommen opført 1924-26 i røde mursten med trukkede gesimser i mørtel og støbte sandstensimitationer omkring indgangsdørene.

Ejendommen er i 3 etager med et samlet etageareal på ca. 17.000 m² og et samlet facadeareal mod gaden på ca. 6.500 m²

Opgaven består af:
o Omfugning og reparation af fuger, hvor fuger er nedbrudte og hvor der er sætningsrevner.
o Udskiftning af sten enkelte steder efter behov
o Nystøbning og udskiftning af sålbænke
o Reparation af gesimser. Hvor der er skader på gesimser afhugges, sikres og trækkes nye gesimser.
o Reparation og udskiftning af ornamenter og baldakin ved indgangsdøre. Støbte sandstensimitationer. Både i form af afhugning og pudsning og i form af nystøbning og udskiftning af elementer
o Istandsættelse af faste vinduer over indgangspartier. Et lags vinduer med kitfals.
o Enkelte trappesten rettes op
o Enkelte steder udbedres sokkelpuds
o Alle byggepladsarbejder i forbindelse med ovenstående, lifte m.m.

Som det ses kræver arbejdet særlige faglige kompetencer, f.eks. hvad angår gesimser, støbte sandstensimitationer og vinduer.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 20-12-2018) Luk udbudsdetaljer (gældende version 20-12-2018)
Titel Prækvalifikation efter tilbudsloven. Renovering af gadefacader på AAB afd. 25, Borups Allé 251 A, m. fl.
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse På vegne af AAB afd. 25 anmodes potentielle tilbudsgivere om at tilkendegive deres interesse for at afgive tilbud på renovering af gadefacader på AAB afd. 25, Borups Allé 251 A, m. fl.

AAB afdeling 25 består af to karrer, der udgør Genforeningspladsens vestlige afgrænsning mod Hulgårdsvej. Ejendommen er bevaringsværdig, SAVE 3, og derudover beskrevet i Københavns Kommunes serie ”Værdifulde Kulturmiljøer i København”. Ejendommen opført 1924-26 i røde mursten med trukkede gesimser i mørtel og støbte sandstensimitationer omkring indgangsdørene.

Ejendommen er i 3 etager med et samlet etageareal på ca. 17.000 m² og et samlet facadeareal mod gaden på ca. 6.500 m²

Opgaven består af:
o Omfugning og reparation af fuger, hvor fuger er nedbrudte og hvor der er sætningsrevner.
o Udskiftning af sten enkelte steder efter behov
o Nystøbning og udskiftning af sålbænke
o Reparation af gesimser. Hvor der er skader på gesimser afhugges, sikres og trækkes nye gesimser.
o Reparation og udskiftning af ornamenter og baldakin ved indgangsdøre. Støbte sandstensimitationer. Både i form af afhugning og pudsning og i form af nystøbning og udskiftning af elementer
o Istandsættelse af faste vinduer over indgangspartier. Et lags vinduer med kitfals.
o Enkelte trappesten rettes op
o Enkelte steder udbedres sokkelpuds
o Alle byggepladsarbejder i forbindelse med ovenstående, lifte m.m.

Som det ses kræver arbejdet særlige faglige kompetencer, f.eks. hvad angår gesimser, støbte sandstensimitationer og vinduer.
Deadline 28-01-2019 kl. 13.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Uddybning af tildelingskriterier Udbudsmaterialet forventes udsendt i februar 2019, hvorefter der vil være min. 15 arbejdsdage inden tilbudsfrist. Tildelingskriteriet i udbuddet forventes at være laveste pris.
Ordregiver AAB
Udvælgelseskriterier Kontaktoplysninger for den hovedentreprenør der søger prækvalifikation – Navn, adresse, evt. hjemmesideadresse, CVR-nummer, kontaktpersons navn, e-mail og telefon.

Økonomiske nøgletal for de sidste 3 år, for den hovedentreprenør der søger prækvalifikation. Der skal som minimum oplyses omsætning og soliditetsgrad.

Kontaktoplysninger for eventuelle underentreprenører – Navn, adresse, evt. hjemmesideadresse, CVR-nummer.

Referencer på udførte sager for hver af følgende typer arbejder:
o Omfugning og reparation af fuger.
o Reparation af gesimser.
o Støbte sandstensimitationer.
o Istandsættelse af vinduer med kitfals.

Sagerne skal være udført inden for de seneste 5 år. Hver reference kan indeholde et eller flere af arbejderne. Der skal afleveres minimum 1 – gerne 2 – referencer for hver type arbejde.

Referencer skal minimum indeholde oplysninger om:
o Udførelsesår.
o Adresse for byggesagen.
o Hvilken type arbejde er udført.
o Omfang af arbejdet (entreprisesum, m², e.l.)
o Angivelse af om arbejdet er udført af ansøgningens hovedentreprenør eller underentreprenør.
o Gerne billeder, men ikke et krav.

Kort tekst om hvordan ansøgeren vil gribe sagen an, herunder ansøger(e)s erfaring med bevaringsværdige bygninger. Min 200 ord. Maksimum 400 ord. Svarende til ½ - 1/1 A4.

Prækvalifikationsansøgningens oplysninger vil være bindende i forbindelse med afgivelse af tilbud. Det betyder bl.a. at bygherre, i udførelsen, vil stille krav om at der anvendes de underentreprenører der angives i prækvalifikationsansøgningen.

Ansøgningen udformes på A4 højformat og forsynes med overskriften ”Ansøgning om prækvalifikation. Renovering af gadefacader på AAB afd. 25, Borups Allé 251 A, m fl.”

Ansøgning sendes på e-mail som ét samlet pdf-dokument til Tim Vedel, tve@mangornagel.dk

Iht. ovenstående forventes omfanget af ansøgningen at være 3-12 sider.
Adresse AAB afd. 25 c/o AAB, Svend Aukens Plads 9
2300
København S
WWW: www.aab.dk
CPV kode 45200000-9 - Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud 5
SMV venligt Ja
Kontaktperson Tim Vedel
Kontakt E-mail: tve@mangornagel.dk
Telefon: +45 20639418
Modtagers firmanavn Mangor & Nagel A/S
Adresse for modtagelse af tilbud tve@mangornagel.dk