Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Smedemaskiner 2018/S 245-560382

Kort beskrivelse

IFIRS inviterer alle interesserede tilbudsgivere til at deltage i høringen på udbudsmaterialet til udbud af maskiner til videnscenter.

For at sikre, at der ikke udelukkes gode tilbud på grund af uhensigtsmæssige krav, har IFIRS valgt at lave en høring af det foreløbige materiale.

IFIRS indbyder alle potentielle leverandører til at gennemgå det vedlagte materiale og fremsende høringssvar med kommentarer om evt. uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer. IFIRS er særligt interesseret i potentielle leverandørers input til de fastsatte mindstekrav, herunder om der er fastsat mindstekrav som ikke kan opfyldes, samt forslag til forbedringer heraf. Besvarelserne bedes meget gerne indeholde uddybende forklaringer.

OBS! IFIRS vil gerne gøre potentielle leverandører opmærksomme på, at det ikke er tilstrækkeligt at fremsende varekataloger og standard forbehold.

Høringssvar skal være IFIRS i hænde senest den 11.1.2019, kl. 12:00.

Læs mere
Ordregiver Indkøbsfællesskabet IFIRS
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:560382-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse