Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Brandvæsen og redningstjenester 2018/S 243-556628

Kort beskrivelse

Køge Kommune har besluttet at udtræde af ØSB med virkning fra den 31.12.2020. Samtidig ønsker Køge Kommune ikke at indgå i Fællesaftalen (se dennes bekendtgørelses afsnit II.2.4), idet denne aftale ikke afspejler Køge Kommune ønsker til fremtidig RBD (RisikoBaseret Dimensionering). Det er ikke muligt at gennemføre en udbudsproces inden den forventede ikrafttræden af Fællesaftalen. Køge Kommune har derudover brug for at overveje, hvordan beredskabet skal organiseres efter kommunens udtræden af ØSB. ØSB agter derfor at forlænge Køgeaftalen (se dennes bekendtgørelses afsnit II.2.4) frem til den 31.12.2020. Forlængelsen er begrænset til den tid, det tager at forberede et forsvarligt genudbud, som tager højde for den nye situation, som Køge Kommune befinder sig i efter 31.12.2020.

Læs mere
Ordregiver Østsjællands Beredskab I/S
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:556628-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østsjælland
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed