Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Konsulentvirksomhed inden for forskning 2018/S 243-555337

Kort beskrivelse

PIAAC er en international undersøgelse af den voksne befolknings kompetencer og færdigheder, der gennemføres i perioden 2018-2024. Undersøgelsen gennemføres af OECD og afdækker læse-, regne- og problemløsningsfærdigheder blandt personer i aldersgruppen 16 til 65 år.

Formålet med PIAAC er at tilvejebringe internationalt sammenlignelig viden om voksnes kompetencer, som har betydning for den enkeltes evne til at kunne deltage aktivt i samfundet og for fastholdelse af velstand og velfærd i samfundet som helhed.

Opgaven i dette udbud består af projektledelse og ekspertfaglig opgavevaretagelse af den danske del af PIAAC. Den udbudte opgave kan opdeles i 4 delopgaver:

1) Projektledelse af gennemførslen af den danske del af PIAAC, herunder varetagelse af rollen som NPM (National Project Manager);

2) Oversættelse og kvalitetssikring af materialer til gennemførelse af undersøgelsen;

3) Analyse af pilotundersøgelsen;

4) Analyse af hovedundersøgelsen og udarbejdelse af rapporter.

Læs mere
Ordregiver Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Deadline 01-02-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:555337-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse