Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Miljøvurdering i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2018/S 240-548386

Kort beskrivelse

Aarhus Kommune og Aarhus Vand står overfor at skulle realisere projekterne i Helhedsplan Tangkrogen, som omfatter anlæg af et nyt stort Marselisborg renseanlæg (Aarhus ReWater), udvidelse af den eksisterende Marselisborg Lystbådehavn samt forbedringer af adgangs- og parkeringsforholdene i tilknytning til eventområde Tangkrogen og lystbådehavnen. Derfor udbyder Aarhus Kommune og Aarhus Vand i fællesskab rammeaftale omfattende rådgivningsydelser i forbindelse med gennemførelse af VVM (miljøvurderingsproces) for Helhedsplan Tangkrogen.

Følgende projektelementer forventes at indgå, idet det bemærkes, at oplistningen ikke er udtømmende:

Evt. opfyld på søterritoriet til renseanlæg, evt. råstofsag, renseanlæg, udløbsledning fra renseanlæg (havledning), udvidelse af lystbådehavn, ændring af parkerings- og adgangsforhold, mindre tilpasning af eventplads og klarlæggelse og beskrivelse af ramme for fremtidige udledninger og påvirker samt hvilke afværgeforanstaltninger, der skal etableres.

Læs mere
Ordregiver Aarhus Vand A/S
Deadline 16-01-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:548386-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse