Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Indkøb af prøvetagningsudstyr for CO2 til I/S Amager Ressourcecenter

Opgaven omfatter indkøb af udstyr til flow proportional prøvetagning af CO2 på to affaldsforbrændingslinjer, inkl. levering og montering af udstyret, til I/S Amager Ressourcecenters forbrændingsanlæg på Amager Bakke, Vindmøllevej 6, 2300 København S.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet med bilag for nærmere oplysninger om opgavens omfang og indhold.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 06-12-2018) Luk udbudsdetaljer (gældende version 06-12-2018)
Titel Indkøb af prøvetagningsudstyr for CO2 til I/S Amager Ressourcecenter
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Opgaven omfatter indkøb af udstyr til flow proportional prøvetagning af CO2 på to affaldsforbrændingslinjer, inkl. levering og montering af udstyret, til I/S Amager Ressourcecenters forbrændingsanlæg på Amager Bakke, Vindmøllevej 6, 2300 København S.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet med bilag for nærmere oplysninger om opgavens omfang og indhold.
Deadline 21-12-2018 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Varekøb
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier ARC vil tildele Kontrakten til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af tildelingskriteriet ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet”.

Ved vurderingen af hvilket tilbud, der indebærer det bedste forhold mellem pris og kvalitet, vil ARC lægge følgende vægtede underkriterier til grund:
- Pris 80 %
- Leveringstid 20 %
Link til udbudsmateriale https://www.a-r-c.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb/aktuelle-udbud
Ordregiver I/S Amager Ressourcecenter
Udvælgelseskriterier Økonomisk/finansiel kapacitet:
- Det er et mindstekrav, at tilbudsgiveren har haft en positiv egenkapital i minimum 2 af de seneste 3 reviderede regnskabsår.
- Det er et mindstekrav, at tilbudsgiveren har en gældende erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Teknisk/faglig kapacitet:
- Det er et mindstekrav, at tilbudsgiveren har haft mindst 1 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år. En reference anses for sammenlignelig, hvis der er tale om en opgave med levering og montering af udstyr til flow proportional prøvetagning af CO2, inkl. service, eller levering og montering af røggasemissionsmåleudstyr.
Adresse Vindmøllvej 6
2300
København S
WWW: www.a-r-c.dk
CPV kode 38300000-8 - Måleudstyr
51200000-4 - Installation af måle-, kontrol-, prøvnings- og navigationsudstyr
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Peter Blinksbjerg
Kontakt E-mail: pebl@a-r-c.dk
Telefon: +45 32689300