Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Hjælpetjenester i forbindelse med forsikring 2018/S 235-537460

Kort beskrivelse

SamAqua udbyder på vegne af sine ejere forsikringsmæglerydelse.

Udbuddet vedrører Forsikringsmæglerydelser til SamAquas ejere, der er forsyningsselskaber inden for Vand, Spildevand, Affald og Fjernvarme. Kontrakten forudsættes indgået med en leverandør. Kontrakten er tidsubegrænset, men kan opsiges med 6 måneders varsel pr. 30.9.2022. Minimumskontraktlængden er dermed 4 år. Bemærk at kontraktlængden angivet i Mercell kun angiver disse 4 år, selvom kontrakten reelt er tidsubegrænset.

Udbuddet gennemføres af SamAqua A/S på vegne af:

— VandCenter Syd A/S,

— Kerteminde Forsyning A/S,

— Vand & Affald,

— Provas - Haderslev Forsyningsservice A/S,

— Middelfart Spildevand A/S,

— Nyborg Forsyning & Service A/S,

— Vand A/S,

— Assens Forsyning A/S.

Udbyder forpligter sig i denne periode til, at købe de i udbuddet omfattede forsikringsmægler ydelser hos den valgte tilbudsgiver på de i nærværende udbudsmateriales nævnte vilkår.

Læs mere
Ordregiver SamAqua
Deadline 21-01-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:537460-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Syddanmark
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse