Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2018/S 233-531681

Kort beskrivelse

Hovedentreprisen benævnt ” Bellinge Fælled etape 3” omfatter arbejder for etablering af vej og kloak ifm. byggemodning af Bellinge Fælled etape 3.

Opgaven udbydes i fællesskab af Odense Kommune og Vandcenter Syd.

I hovedtræk består entreprisen af 2 delprojekter, kloakprojekt og vejprojekt som overordnet indeholder nedenstående.

Kloakprojekt, som består af:

- Spildevandsledninger til afvanding af ca. 100 parceller og ca. 3-5 storparceller,

- Regnvandsafledning på terræn, på veje og i wadier inkl. ca. 3 stk. regnvandsbassiner.

Anlæg af vej, som består af:

- Tilslutningsanlæg ved Assensvej inkl. anlæggelse af svingbaner og nyt signalanlæg,

- Fordelingsvej fra Assensvej til Flintagergårdvej samt boligveje i udstykningen inkl. belysning langs vejene,

- Diverse forsyningsledninger (fjernvarme, el, vand m.m.),

- Anlægsgartnerarbejde med diverse beplantning, træer langs fordelingsvejen, græssåning m.m.

Opgaven udbydes som ét udbud.

Læs mere
Ordregiver Odense Kommune og Vandcenter Syd
Deadline 07-01-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:531681-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse