Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2018/S 230-525259

Kort beskrivelse

Ovennævnte skal udføres på matr.nr. 7l Frederiksberg, beliggende C.F. Richs Vej 103, 2000 Frederiksberg. Ejendommen består af 4 bygninger (bygning A, B, C og D).

FFB og RHB Entreprise ApS indgår totalentreprisekontrakten / delegeret bygherrekontrakt med henblik på at udvikle, ombygge eksisterende Bygning A og opføre 24 almene familieboliger for FFB. RHB Entreprise er totalentreprenør på udviklingen af bygning B,C og D, hvor der ved ombygning og tilbygning laves 220 nye private studieboliger.

De almene boliger i bygning A vil indgå som en visuel og kvalitetsmæssig integreret del af det samlede udviklingsprojekt på grunden. Derudover skal de 4 bygninger fysisk integreres (sammenbygges) med bl.a. fælles trapper og varmecentral, ligesom grundejerforeningen skal have fælles affaldssortering på. Da der er tale om et samlet og integreret byggeri, er det ikke muligt for FFB blot at udbyde totalentreprisekontrakten særskilt.

Læs mere
Ordregiver Frederiksberg Forenede Boligselskaber (FFB), v/KAB
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:525259-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed