Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bank- og investeringstjenesteydelser 2018/S 229-524035

Kort beskrivelse

Ordregiver ønsker at indgå en ikke-eksklusiv ramme med én leverandør om levering af bankydelser og præmieudbetaling. Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling på baggrund af de prækvalificerede ansøgeres indlevering af et første indledende tilbud. Det første indledende tilbud vil danne grundlag for forhandlingsrunden. Ordregiver forventer, at der afholdes 1 forhandlingsrunde. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at tildele rammeaftalen på baggrund af et ethvert indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger, ligesom ordregiver forbeholder sig ret til at afholde yderligere forhandlingsrunder. Ordregiver vil ikke begrænse antallet af deltagere undervejs. Der ydes ikke vederlag for forhandlingen.

Læs mere
Ordregiver Danske Spil A/S
Deadline 04-01-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:524035-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse