Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rensning og tømning af nedløbsbrønde 2018/S 224-512687

Kort beskrivelse

Udbuddet omfatter en rammeaftale indenfor følgende kategorier:

— Tømning af vejbrønde,

— Tømning og rensning af sandfangsbrønde samt spuling af rørunderføringer,

— Rensning og spuling af linjeafvanding,

— Rensning og spuling af dræn,

— Regningsarbejde. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikation og arbejdsbeskrivelse (Kontraktbilag 1) og tilbudslisten (Kontraktbilag 2), samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål. Eventuelle spørgsmål og svar indarbejdes i den endelige kontrakt.

Læs mere
Ordregiver Hjørring Kommune
Deadline 20-12-2018 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:512687-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse