Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Telefon- og datatransmissionstjenester 2018/S 223-511665

Kort beskrivelse

Økonomistyrelsen (senere ændret til Rigspolitiet v/ Center for Beredskabskommunikation - herefter Rigspolitiet) indgik i juni 2007 kontrakt om tilslutning til og brug af et landsdækkende radiobaseret telekommunikationsnet (herefter benævnt "SINE"). Kontrakten blev tildelt Dansk Beredskabskommunikation A/S, jf. bekendtgørelse om indgåede kontrakter 2007/S 132-161732. Forud for tildelingen af kontrakten blev der offentliggjort en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende samt gennemført en fuld udbudsproces. Nærværende bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed offentliggøres, idet Rigspolitiet ønsker at indgå et tillæg til SINE-kontrakten vedrørende tilføjelse af en afløser til kontrolrumsinterfacet Integrated Control Center System interface (ICCS) i form af en såkaldt Dispatch Communication Server (DCS) løsning. Interface fra SINE-nettet og til beredskabernes kontrolrum er af tjenesteyder hidtil leveret i form af ICCS, men idet ICCS-løsningen har nået end-of-life, er det nødvendigt at erstatte dette med en ny løsning. Rigspolitiet ønsker derfor at tilføje DCS-løsningen samt drift heraf til SINE-kontrakten i medfør af kontraktens ændringsregler. Det forventes, at værdien af tillægget til kontrakten vil udgøre ca. 5 800 000 DKK, hvilket udgør ca. 0,3% af den oprindelige kontrakts værdi.

Det bemærkes, at Rigspolitiet samtidig har offentliggjort en bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed vedrørende anskaffelse af visse konfigurationer af ICCS-interfacet. Disse konfigurationer af ICCS-løsningen er de sidste, der kan leveres, jf. det ovenfor beskrevne.

Læs mere
Ordregiver Rigspolitiet v/Center for Beredskabskommunikation
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:511665-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed (tidligere format)