Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

- Manuel skovning og udslæbning af stort løvtræ - Trekantsområdet 2019

Nærverende udbud omfatter manuel løvskovning og udslæbning på Naturstyrelsens enhed Trekanten.
Halvdelen af projektet udføres i Bjerre Herred mellem Horsens og Vejle, mens den resterende halvdel udføres i området mellem Kolding og Christiansfeld.
I perioden fra uge 2 og til slutningen af uge 14 forventes ca. 65 % af arbejdet udført, og de resterende ca. 35 % forventes udført fra uge 35 til slutningen af uge 43.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 16-11-2018) Luk udbudsdetaljer (gældende version 16-11-2018)
Titel - Manuel skovning og udslæbning af stort løvtræ - Trekantsområdet 2019
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Nærverende udbud omfatter manuel løvskovning og udslæbning på Naturstyrelsens enhed Trekanten.
Halvdelen af projektet udføres i Bjerre Herred mellem Horsens og Vejle, mens den resterende halvdel udføres i området mellem Kolding og Christiansfeld.
I perioden fra uge 2 og til slutningen af uge 14 forventes ca. 65 % af arbejdet udført, og de resterende ca. 35 % forventes udført fra uge 35 til slutningen af uge 43.
Deadline 07-12-2018 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Pris
Uddybning af tildelingskriterier 100%
Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=225137&B=&PS=1&PP=
Ordregiver Naturstyrelsen
Adresse Førstballevej 2
7183
Randbøl
CPV kode 77210000-5 - Skovning og transport
77000000-0 - Tjenesteydelser i forbindelse med landbrug, skovbrug, havebrug, akvakultur og biavl
77200000-2 - Tjenesteydelser inden for skovbrug
77211000-2 - Tjenesteydelser i forbindelse med skovning
77211100-3 - Skovhugst
77211200-4 - Transport af træstammer i skoven
77211400-6 - Skovning
77230000-1 - Tjenesteydelser i forbindelse med skovbrug
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
Kontaktperson Celine Voldby Sørensen
Kontakt E-mail: cevso@nst.dk
Telefon: +45 29178239