Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Damp, varmt vand og tilhørende produkter 2018/S 242-552745

Kort beskrivelse

Forsyning af køling (fjernkøl) til Nyt Hospital Nordsjælland (NHN). Leverandøren skal forestå leveringen af fjernkøling over en længere kontraktperiode, og leverandøren skal i den forbindelse selv projektere, anlægge og varetage driften og vedligeholdelsen af eget køleanlæg med tilhørende transmissionsledning. Leverandøren vil have mulighed for at anvende det etablerede køleanlæg og transmissionsledning til forsyning af andre kunder end NHN. NHN stiller ikke krav til, hvor og hvordan køleanlægget etableres, men alene krav til kølekapacitet og krav til køleanlæggets maksimale miljøbelastning samt forsyningssikkerheden.

Aftalens karakter, herunder de samlede teknisk-økonomiske forhold gør, at aftalen udbydes for en længere kontraktperiode. Aftalen er tidsbegrænset til en varighed af 20 år.

Læs mere
Ordregiver Region Hovedstaden, Nyt Hospital Nordsjælland (NHN)
Deadline 14-12-2018 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:552745-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordsjælland
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (16-11-2018)

Damp, varmt vand og tilhørende produkter 2018/S 221-505223

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:505223-2018:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Forsyning af køling (fjernkøl) til Nyt Hospital Nordsjælland (NHN). Leverandøren skal forestå leveringen af fjernkøling over en længere kontraktperiode, og leverandøren skal i den forbindelse selv projektere, anlægge og varetage driften og vedligeholdelsen af eget køleanlæg med tilhørende transmissionsledning. Leverandøren vil have mulighed for at anvende det etablerede køleanlæg og transmissionsledning til forsyning af andre kunder end NHN. NHN stiller ikke krav til, hvor og hvordan køleanlægget etableres, men alene krav til kølekapacitet og krav til køleanlæggets maksimale miljøbelastning samt forsyningssikkerheden.

Aftalens karakter, herunder de samlede teknisk-økonomiske forhold gør, at aftalen udbydes for en længere kontraktperiode. Aftalen er tidsbegrænset til en varighed af 20 år.

Læs mere
Ordregiver Region Hovedstaden, Nyt Hospital Nordsjælland (NHN)
Deadline 14-12-2018 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:505223-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse