Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Vejtransport 2018/S 219-502412

Kort beskrivelse

Udførelse af flextrafik, udført i taxi, større eller mindre vogne eller (mini)busser, fx liftbusser (alm. rutekørsel), hovedsagelig handicapkørsel, teletaxikørsel, Flextur, Plustur, siddende patientbefordring, kørsel til læge- og speciallæge samt et antal faste kørselspakker. Der indgås:

- Parallelle rammeaftaler med en varighed på 12 mdr. om variabel kørsel uden rådighedsaftale for 1 500 vogne fordelt på 6 vogntyper,

- Rammeaftaler om variabel kørsel med rådighedsaftale fordelt på 2 overordnede delaftaler efter kommune omfattende 14 separate delaftaler fordelt i hhv. Hjørring og Aalborg Kommune,

- Rammeaftaler om fast kørsel. De faste kørselspakker er samlet under 8 overordnede delaftaler efter aftaleform, aftaleperiode og kommune. Disse 8 overordnede delaftaler omfatter i alt 67 separate delaftaler/kørselspakker som der indgås individuelle aftaler om (jf. udbudsbetingelserne for en nærmere beskrivelse).

Læs mere
Ordregiver Nordjyllands Trafikselskab
Deadline 19-12-2018 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:502412-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed