Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Transportudstyr og transporthjælpemidler 2018/S 218-498591

Kort beskrivelse

FMI ønsker at indgå følgende 3 delaftaler:

1) Delaftale 1 om løfte-, træk og surringsmateriel, jf. nærmere herom i bilag A til delaftale 1;

2) Delaftale 2 om faldsikrings-, nedfirings- og evakueringsudstyr, jf. nærmere herom i bilag A til delaftale 2;

3) Delaftale 3 om Trosser, liner og tovværk, jf. nærmere herom i bilag A til delaftale 3.

Tilbudsgiveren kan afgive tilbud på alle, nogle eller enkelte delaftaler. Der vil blive indgået 3 separate rammeaftaler på hver delaftale. En tilbudsgiver kan således godt vinde flere delaftaler og derved blive tildelt en separat rammeaftale under de pågældende delaftaler.

Det bemærkes, at der vil blive gennemført brugertests i forbindelse med evalueringen af delaftale 2, og som del af tilbud angående delaftale 2, skal tilbudsgiveren derfor indlevere testmateriale, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 7.1.2.1.

Læs mere
Ordregiver Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
Deadline 11-12-2018 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:498591-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse