Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2018/S 234-533879

Kort beskrivelse

Der skal opføres en ny 3-sporet skole med tilhørende støttefunktioner på Sluseholmen. Derudover skal der oprenses jord, samt etableres et parkeringshus og en vejforbindelse fra Sjællandsbroen til området.

Læs mere
Ordregiver Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København
Deadline 07-01-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:533879-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Forhåndsmeddelelse (14-09-2018)

Opførelse af grundskoler 2018/S 177-400287

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:400287-2018:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Byggeri København planlægger, på vegne af Københavns Kommune, 3 nye skolebyggerier:

- Ny Skole på Sluseholmen,

- Arena Kvarterets Skole,

- Ny Skole i Kødbyen.

Med nærværende forhåndsmeddelelse indbydes potentielle tilbudsgivere til at deltage i et orienteringsmøde for alle 3 nye skoleprojekter. Formålet med orienteringsmødet er at gøre potentielle tilbudsgivere opmærksom på de kommende udbud. På mødet vil der indledningsvist blive orienteret om de 3 kommende skoleprojekter, som forventes efterfulgt af en åben dialog mellem bygherre og interessenter, der deltager i mødet. Der vil være opsat stande for hvert enkelt skoleprojekt med deltagelse af relevante nøglepersoner.

Orienteringsmødet finder sted den 4.10.2018 kl.10:00 i Vartov, Farvergade 27, 1463 København K, og er åbent for alle. Interesserede tilbudsgivere bedes rette skriftlig henvendelse via mail til ji62@kk.dk senest 1.10.2018 kl.12 med angivelse af antal deltagere og kontaktoplysninger.

Læs mere
Ordregiver Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:400287-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse