Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Specialiseret personbefordring ad vej 2019/S 122-298678

Kort beskrivelse

Udbuddet omfatter kørsel af borgere, der alle er visiteret til denne ordning af Odense Kommune, da de ikke er i stand til at foretage transporten med offentligt transportmiddel, egen bil, cykel eller lignende.

Der er tale om kørsel mellem borgerens bopæl eller aflastningsadresse og til aktivitetstilbud, skole, genoptræningscenter eller lignende. Der vil også være tale om kørsel til aktiviteter andre steder end på dagtilbuddene/skolen, f.eks. kørsel til svømning, fysioterapi, fritidsordning og praktikker. Der er tale om visiteret rutekørsel.

Kørselsplanlægningen foretages ligeledes af leverandøren.

Læs mere
Ordregiver Odense Kommune
Deadline 01-08-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:298678-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Udbudsbekendtgørelse (15-03-2019)

Specialiseret personbefordring ad vej 2019/S 053-122407

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:122407-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Udbuddet omfatter kørsel af borgere, der alle er visiteret til denne ordning af Odense Kommune, da de ikke er i stand til at foretage transporten med offentligt transportmiddel, egen bil, cykel eller lignende.

Der er tale om kørsel mellem borgerens bopæl eller aflastningsadresse og til aktivitetstilbud, skole, genoptræningscenter eller lignende. Der vil også være tale om kørsel til aktiviteter andre steder end på dagtilbuddene/skolen, f.eks. kørsel til svømning, fysioterapi, fritidsordning og praktikker. Der er tale om visiteret rutekørsel.

Kørselsplanlægningen foretages ligeledes af leverandøren.

Læs mere
Ordregiver Odense Kommune
Deadline 23-04-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:122407-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Udbudsbekendtgørelse (09-11-2018)

Specialiseret personbefordring ad vej 2018/S 216-494223

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:494223-2018:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Udbuddet omfatter kørsel af borgere, der alle er visiteret til denne ordning af Odense Kommune, da de ikke er i stand til at foretage transporten med offentligt transportmiddel, egen bil, cykel eller lignende.

Der er tale om kørsel mellem borgerens bopæl eller aflastningsadresse og til aktivitetstilbud, skole, genoptræningscenter eller lignende. Der vil også være tale om kørsel til aktiviteter andre steder end på dagtilbuddene/skolen, f.eks. kørsel til svømning, fysioterapi, fritidsordning og praktikker. Der er tale om rutekørsel.

Kørselsplanlægningen foretages ligeledes af leverandøren.

Læs mere
Ordregiver Odense Kommune - BMF
Deadline 07-12-2018 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:494223-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Forhåndsmeddelelse (16-08-2018)

Vejtransport 2018/S 156-358333

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358333-2018:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Odense Kommune gennemfører i efteråret/vinteren 2018 udbud af specialkørsel. Specialkørslen omfatter kørsel af borgere mellem disses bopæl eller aflastningsadresse og til aktivitetstilbud, skole, genoptræningscenter eller lignende.

I forbindelse med udbuddet ønskes mulige tilbudsgivere inddraget i udarbejdelsen af udbudsmaterialet. Odense Kommune offentliggør derfor udbudsmaterialet med henblik på høring og kommentering fra mulige tilbudsgivere.

Læs mere
Ordregiver Odense Kommune - BMF
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358333-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse