Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Andre tjenesteydelser 2018/S 222-509195

Kort beskrivelse
Ordregiver Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, AffaldVarme Aarhus
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:509195-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted
Dokumenttype Andet (supplerende oplysninger)

Kvalifikationsordning – forsyningsvirksomhed (tidligere format) (26-01-2018)

Andre tjenesteydelser 2018/S 018-038403

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:038403-2018:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Denne bekendtgørelse fungerer som indkaldelse af tilbud/ansøgninger om optagelse ifm. en kvalifikationsordning vedr. AffaldVarme Aarhus' indkøb af indberetningsberettigede energibesparelser. Kvalifikationsordningen udbydes iht. de gældende regler i Forsyningsvirksomhedsdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EF af 26.2.2014).

Indkøbene foretaget iht. kvalifikationsordningen vil omhandle indberetningsret for energibesparelser iht. den til enhver tid gældende energispareaftale mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og net- og distributionsselskaberne indenfor el, naturgas, fjernvarme og olie om selskabernes fremtidige energibesparelser (herefter Energispareaftalen) og bekendtgørelse om energiydelser i net- og distributionsvirksomheder (herefter Energisparebekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1622 af 18.12.2017).

For at kunne deltage i det/de løbende udbud af indretningsret for energibesparelser kræves det,at leverandøren er optaget i kvalifikationsordningen.

Leverandøren skal ansøge om optagelse i kvalifikationsordningen ved at udfylde og indsende prækvalifikationsskema (ESPD).

NUTS-kode: DK042.

AffaldVarme Aarhus forbeholder sig ret til at indkøbe den udbudte mængde af indberetningsret for energibesparelser uden for kvalifikationsordningen, såfremt der ift. et konkret udbud ikke modtages nogen tilbud, såfremt AffaldVarme Aarhus ift. de indkomne tilbud på et konkret udbud selv kan finde indberetningsberettigede energibesparelser billigere eller såfremt de indkomne tilbud på et konkret udbud ikke lever op til AffaldVarme Aarhus' krav til kvaliteten af de indberetningsberettigede energibesparelser.

Læs mere
Ordregiver Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, AffaldVarme Aarhus
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:038403-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted
Dokumenttype Kvalifikationsordning – forsyningsvirksomhed (tidligere format)