Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

IT værktøj til Facilities Management for Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommunes ejendomsportefølje består pt. af ca. 177.000 m². Ejendomscenter Jammerbugt (EJ) er en relativ ny organisation, der har ansvaret for drift, planlægning af udvendig- og indvendig vedligeholdelse, indgåelse og opfølgning på serviceaftaler, energistyring, udlejning, rengøring af bygningerne og drift af de grønne områder samt fungerer som intern bygherrerådgiver for kommunen.

I kraft af en stigende kompleksitet i arbejdet er det nødvendigt at etablere en samlet løsning for at kunne håndtere, udvikle og optimere såvel arealer og faciliteter som serviceydelser endnu mere professionelt. CAFM-værktøjet skal anvendes både som operationelt værktøj i forbindelse med udførelse af drift- og vedligehold, taktisk værktøj til planlægning, opfølgning og digital dataudveksling samt som strategisk værktøj til styring og udvikling af kommunens ejendoms-portefølje.

CAFM-værktøjet tænkes implementeret i tre faser.

Udbudsmateriale kan rekvireres ved mail til ordregivers rådgiver: preben@fm3.dk.
I mail anføres i emnelinjen: CAFM udbudsmateriale

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 08-12-2015) Luk udbudsdetaljer (gældende version 08-12-2015)
Titel IT værktøj til Facilities Management for Jammerbugt Kommune
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Jammerbugt Kommunes ejendomsportefølje består pt. af ca. 177.000 m². Ejendomscenter Jammerbugt (EJ) er en relativ ny organisation, der har ansvaret for drift, planlægning af udvendig- og indvendig vedligeholdelse, indgåelse og opfølgning på serviceaftaler, energistyring, udlejning, rengøring af bygningerne og drift af de grønne områder samt fungerer som intern bygherrerådgiver for kommunen.

I kraft af en stigende kompleksitet i arbejdet er det nødvendigt at etablere en samlet løsning for at kunne håndtere, udvikle og optimere såvel arealer og faciliteter som serviceydelser endnu mere professionelt. CAFM-værktøjet skal anvendes både som operationelt værktøj i forbindelse med udførelse af drift- og vedligehold, taktisk værktøj til planlægning, opfølgning og digital dataudveksling samt som strategisk værktøj til styring og udvikling af kommunens ejendoms-portefølje.

CAFM-værktøjet tænkes implementeret i tre faser.

Udbudsmateriale kan rekvireres ved mail til ordregivers rådgiver: preben@fm3.dk.
I mail anføres i emnelinjen: CAFM udbudsmateriale
Annonceret 08-12-2015 kl. 17.10
Deadline 26-01-2016 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Ordregiver Jammerbugt Kommune
Udvælgelseskriterier I forbindelse med afgivelse af bud skal tilbudsgiver, sammen med tilbuddet, fremsende dokumentation om bl.a. ejerforhold, regnskabsoplysninger, referenceliste og oplysninger om teknisk/faglig kapacitet.

Der skal endvidere afleveres en tro og love erklæring. Der vil ifm. kontrakt blive krævet en serviceattest.
Adresse Toftevej 43 43
9440
Aabybro
WWW: Toftevej 43
CPV kode 72000000-5 - It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Preben Gramstrup fm3.dk
Kontakt E-mail: preben@fm3.dk
Telefon: +45 23202745