Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Begrænset udbud af rådgivningsopgaven vedrørende omklassificering af veje

Omklassificering omfatter ca. 52,7 km asfaltveje og 26,5 km grusveje. T2-let skal anvendes til samtlige vejstrækninger. På asfaltvejene er der 1675 vejriste med tilhørende stikledninger.
Rådgiveren skal udarbejde foreløbig tilstandsrapport omfattende belægninger, vejriste, stikledninger, rabatter og grøfter, samt udstyr jf. ”Tilstandsrapporter – Nedklassificering af offentlige veje til private fællesveje” af 12. december 2011.
Foreløbige tilstandsrapporter skal gennemføres i 1. halvår 2016 og endelige overdragelse til grundejere skal ske i perioden 2017-2019.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 08-12-2015) Luk udbudsdetaljer (gældende version 08-12-2015)
Titel Begrænset udbud af rådgivningsopgaven vedrørende omklassificering af veje
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Omklassificering omfatter ca. 52,7 km asfaltveje og 26,5 km grusveje. T2-let skal anvendes til samtlige vejstrækninger. På asfaltvejene er der 1675 vejriste med tilhørende stikledninger.
Rådgiveren skal udarbejde foreløbig tilstandsrapport omfattende belægninger, vejriste, stikledninger, rabatter og grøfter, samt udstyr jf. ”Tilstandsrapporter – Nedklassificering af offentlige veje til private fællesveje” af 12. december 2011.
Foreløbige tilstandsrapporter skal gennemføres i 1. halvår 2016 og endelige overdragelse til grundejere skal ske i perioden 2017-2019.
Annonceret 08-12-2015 kl. 14.00
Deadline 08-01-2016 kl. 10.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Link til udbudsmateriale https://www.favrskov.dk/erhverv/indkoeb-udbud-og-bevillinger/aktuelle-udbud
Ordregiver Favrskov Kommune
Udvælgelseskriterier Egnethedsvurdering:
Når fristen for anmodning om prækvalifikation er udløbet, vil Favrskov kommune på baggrund af nedenfor anførte dokumentation, udvælge maksimalt 5 ansøgere, der herefter opfordres til at afgive tilbud, hvor den endelige tildeling af opgaven tilfalder byderen med den laveste pris.
Den nedenfor angivne dokumentation danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave samt danner grundlag for udvælgelsen af hvilke ansøgere der sikre den bedst mulige konkurrence på den udbudte opgave: 
Ansøgers personlige forhold:
- Tro og love erklæring, se bilag A
- Evt. kortfattet generel virksomhedsbeskrivelse

Økonomisk og finansiel formåen:
- Virksomhedsoplysninger samt økonomiske nøgletal, se bilag B
- Angivelse af evt. konsortium eller brug af underleverandør, se bilag D og E. Skal kun afleveres hvor dette er aktuelt.

Teknisk og/eller faglig formåen:
Referenceliste over de betydeligste sammenlignelige leverancer for de sidste 2 år med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner, se bilag C.
Ordregiver forbeholder sig ret til at verificere de afgivne oplysninger.
Adresse Skovvej 20
8382
Hinnerup
CPV kode 71318000-0 - Rådgivnings- og konsulentvirksomhed inden for ingeniørvæsen
Udbudsform Begrænset udbud (indkaldelse af interessetilkendegivelser/prækvalifikation)
SMV venligt Ja
Kontaktperson Laila Juncker
Kontakt E-mail: ljun@favrskov.dk
Telefon: +45 89646209