Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 135-332585ØSS-Samarbejdet ønsker at indgå en rammeaftale med én leverandør om udvikling og support (sparring og fejlretning, men ikke onsite drift og helpdesk) samt konsulentbistand i forbindelse med økonomistyringssystemet (kaldet ”ØSS”) og HR-systemet (kaldet ”UPS”). Den udbudte rammeaftale skal dække de deltagende institutioners samlede behov for it-konsulentydelser i relation til IT-systemerne UPS, ØSS og Cloud. Den anslåede værdi af rammeaftalen på en periode på 4 år er opgjort til mellem 30 – 100 000 000 DKK. Rammeaftalen indgås for en periode på 48 måneder.

Åbn dokument 4 (16-07-2019) Luk dokument 4 (16-07-2019)
Titel It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 135-332585
Kort beskrivelse

ØSS-Samarbejdet ønsker at indgå en rammeaftale med én leverandør om udvikling og support (sparring og fejlretning, men ikke onsite drift og helpdesk) samt konsulentbistand i forbindelse med økonomistyringssystemet (kaldet ”ØSS”) og HR-systemet (kaldet ”UPS”). Den udbudte rammeaftale skal dække de deltagende institutioners samlede behov for it-konsulentydelser i relation til IT-systemerne UPS, ØSS og Cloud. Den anslåede værdi af rammeaftalen på en periode på 4 år er opgjort til mellem 30 – 100 000 000 DKK. Rammeaftalen indgås for en periode på 48 måneder.

Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:332585-2019:TEXT:DA:HTML
Deadline 16-09-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Adresse Anker Engelunds Vej 1
2800
Kgs. Lyngby
CPV kode 72000000-5 - It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
72200000-7 - Programmering af software og konsulentvirksomhed
72212000-4 - Programmeringsservice i forbindelse med applikationsprogrammel
72220000-3 - Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72227000-2 - Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel
72230000-6 - Udvikling af kundespecificeret programmel
72240000-9 - Systemanalyse og programmering
72253200-5 - Systemsupport
Udbudsform Offentligt udbud
Åbn dokument 3 (19-06-2013) Luk dokument 3 (19-06-2013)
Titel DK-Ballerup: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2013/S 117-199817
Kort beskrivelse

It-tjenester

Dokumenttype Andet (supplerende oplysninger)
Udbudsdetaljer
I stedet for:

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

04.07.2013 (09:00)

Læses:

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

15.07.2013 (09:00)

Yderligere supplerende oplysninger

På baggrund af berigtigelse vedrørende udbudsbekendtgørelse

2013/S 108-184956
fremsendt til offentliggørelse den 12. juni 2013, har Ordregiver besluttet at forlænge fristen for aflevering af anmodning om prækvalifikation. Fristforlængelsen medfører, at fristen for aflevering af prækvalifikationsanmodninger udløber den 15. juli 2013 kl. 09.00.

Deadline 15-07-2013 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver UNI-IT
Adresse Lautrupvang 15
2750
Ballerup
CPV kode 72000000-5 - It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
72210000-0 - Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker
72211000-7 - Programmeringsservice i forbindelse med systemer og brugerprogrammel
72212000-4 - Programmeringsservice i forbindelse med applikationsprogrammel
72212100-0 - Branchespecifik programmeludvikling
72212442-9 - Udvikling af programmel til finanssystemer
72212450-8 - Udvikling af programmel til tidsregnskab eller personalestyring
72212482-1 - Udvikling af programmel til business intelligence-formål
72212517-6 - Udvikling af it-programmel
72220000-3 - Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72221000-0 - Konsulentvirksomhed i forbindelse med forretningsanalyser
72222000-7 - Strategisk gennemgang og planlægning af informationssystemer eller -teknologi
72222100-8 - Strategisk gennemgang af informationssystemer eller -teknologi
72245000-4 - Systemanalyse og programmering på kontraktbasis
72250000-2 - System- og supporttjenester
72253200-5 - Systemsupport
72261000-2 - Programmelsupport
72262000-9 - Programmeludvikling
72267000-4 - Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
72267100-0 - Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi
72267200-1 - Reparation af programmel til informationsteknologi
72600000-6 - Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
72212480-7 - Udvikling af programmel til salgs-, markedsførings- og business intelligence-formål
72212772-1 - Udvikling af programmel til udskriftsprogrammer
72212931-4 - Udvikling af programmel til uddannelsesformål
Udbudsform Begrænset udbud
Åbn dokument 2 (15-06-2013) Luk dokument 2 (15-06-2013)
Titel DK-Ballerup: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2013/S 115-196220
Kort beskrivelse

It-tjenester

Dokumenttype Andet (supplerende oplysninger)
Udbudsdetaljer
I stedet for:

II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:

UNI-IT er et strategisk indkøbs- og udviklingssamarbejde mellem følgende universiteter DTU, SDU, KU og AAU. Institutionerne, som deltager i samarbejdet, er nærmere angivet nedenfor i bilag A.IV). Der samarbejdes om fælles digital understøttelse af ovennævnte universiteters administrative funktioner med udspring i økonomistyring (ØSS) og HR (UPS). UNI-IT skifter i nær fremtid navn til ØSS-Samarbejdet, og vil herefter skifte adresse til DTU i Lyngby.

Systemerne UPS og ØSS er for UNI-IT, DTU, SDU og AAU baseret på Oracle E-Business Suite version R12, og er overvejende baseret på version R12.1.3 og R12.1.4 med en række tilpasninger og integrationer. KU's system er baseret på Oracle E-Business Suite version 11.5.10, og omfatter kun ØSS.

Nærværende udbud omhandler indgåelsen af en rammeaftale om support, vedligeholdelse og videreudvikling. Umiddelbart i forlængelse af rammeaftalens indgåelse vil der under rammeaftalen blive indgået en vedligeholdelsesaftale (benævnt »Leveranceaftale 1«), hvilken omfatter UNI-IT, DTU, SDU og AAU. Ydelserne i form af løbende support og vedligehold, mindre konsulentopgaver samt mindre udviklingsopgaver, som skal udføres på ØSS og UPS, vil blive udført under vedligeholdelsesaftalen. Fsva. KU vil der på optionsbasis kunne indgås en vedligeholdelsesaftale for systemet ØSS, idet KU har en ældre version af Oracle E-Business Suite (version 11.5.10). Store udviklingsopgaver vil blive udført ved indgåelse af en »Leveranceaftale 2« (systemudviklingsaftale baseret på K01) eller en »Leveranceaftale 3« (systemudviklingsaftale til brug for iterativ udvikling baseret på 01i) alt afhængig af udviklingsopgavens indhold. Endelig vil ydelser omfattende body shopping, bistand til udarbejdelse af foranalyser samt kravspecifikation m.v. blive udført ved indgåelse af en »Leveranceaftale 4« (it-konsulentaftale). Udbudsmaterialet indeholder en afgrænsning af hvilke opgaver, der henhører under hvilke leveranceaftaler.

Eksempler på områder (for alle leveranceaftalerne), hvor konsulentbistanden skønnes relevant er: Analyse, design, programmering, test management, implementering, træning, uddannelse, programstyring, projektledelse, assistance ved opgradering samt arkitektur/infrastruktur, herunder bl.a. patchhåndtering.

Det bemærkes, at drift ikke er en del af den udbudte anskaffelse, og driften varetages af de enkelte universiteter.

II.2.2) Oplysninger om optioner:

—.

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne:

—.

Læses:

II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:

UNI-IT er et strategisk indkøbs- og udviklingssamarbejde mellem følgende universiteter DTU, SDU, KU og AAU. UNI-IT indgår nærværende rammeaftale på vegne af de ovenfor nævnte institutioner, som deltager i samarbejdet samt Aarhus Universitet. De omfattede Institutioner er nærmere angivet nedenfor i bilag A.IV). Der samarbejdes om fælles digital understøttelse af ovennævnte universiteters administrative funktioner med udspring i økonomistyring (ØSS) og HR (UPS). UNI-IT skifter i nær fremtid navn til ØSS-Samarbejdet, og vil herefter skifte adresse til DTU i Lyngby.

Systemerne UPS og ØSS er for UNI-IT, DTU, SDU og AAU baseret på Oracle E-Business Suite version R12, og er overvejende baseret på version R12.1.3 og R12.1.4 med en række tilpasninger og integrationer. KU's system er baseret på Oracle E-Business Suite version 11.5.10, og omfatter kun ØSS.AU's system er baseret på Oracle E-Business Suite version R.12.1.3, og omfatter kun UPS.

Nærværende udbud omhandler indgåelsen af en rammeaftale om support, vedligeholdelse og videreudvikling.

Umiddelbart i forlængelse af rammeaftalens indgåelse vil der under rammeaftalen blive indgået en vedligeholdelsesaftale (benævnt »Leveranceaftale 1«), hvilken omfatter UNI-IT, DTU, SDU og AAU. Ydelserne i form af løbende support og vedligehold, mindre konsulentopgaver samt mindre udviklingsopgaver, som skal udføres på ØSS og UPS, vil blive udført under vedligeholdelsesaftalen. Fsva. KU vil der på optionsbasis kunne indgås en vedligeholdelsesaftale for systemet ØSS, idet KU har en ældre version af Oracle EBusiness Suite (version 11.5.10). Fsva. AU vil der på optionsbasis kunne indgås en vedligeholdelsesaftale for systemet UPS, idet AU alene har systemet UPS. Store udviklingsopgaver vil blive udført ved indgåelse af en »Leveranceaftale 2« (systemudviklingsaftale baseret på K01) eller en »Leveranceaftale 3« (systemudviklingsaftale til brug for iterativ udvikling baseret på 01i) alt afhængig af udviklingsopgavens indhold. Endelig vil ydelser omfattende body shopping, bistand til udarbejdelse af foranalyser samt kravspecifikation m.v. blive udført ved indgåelse af en »Leveranceaftale 4« (it-konsulentaftale). Udbudsmaterialet indeholder en afgrænsning af hvilke opgaver, der henhører under hvilke leveranceaftaler.

Eksempler på områder (for alle leveranceaftalerne), hvor konsulentbistanden skønnes relevant er:

Analyse, design, programmering, test management, implementering, træning, uddannelse, programstyring, projektledelse, assistance ved opgradering samt arkitektur/infrastruktur, herunder bl.a. patchhåndtering.

Det bemærkes, at drift ikke er en del af den udbudte anskaffelse, og driften varetages af de enkelte universiteter.

II.2.2) Oplysninger om optioner:

AU har option på indgåelse af vedligeholdelsesaftale vedrørende UPS-systemet (Oracle E-Business Suite version R12.1.3).

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne:

Aarhus Universitet, Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C, DANMARK.

Deadline 04-07-2013 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver UNI-IT
Adresse Lautrupvang 15
2750
Ballerup
CPV kode 72000000-5 - It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
72210000-0 - Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker
72211000-7 - Programmeringsservice i forbindelse med systemer og brugerprogrammel
72212000-4 - Programmeringsservice i forbindelse med applikationsprogrammel
72212100-0 - Branchespecifik programmeludvikling
72212442-9 - Udvikling af programmel til finanssystemer
72212450-8 - Udvikling af programmel til tidsregnskab eller personalestyring
72212482-1 - Udvikling af programmel til business intelligence-formål
72212517-6 - Udvikling af it-programmel
72220000-3 - Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72221000-0 - Konsulentvirksomhed i forbindelse med forretningsanalyser
72222000-7 - Strategisk gennemgang og planlægning af informationssystemer eller -teknologi
72222100-8 - Strategisk gennemgang af informationssystemer eller -teknologi
72245000-4 - Systemanalyse og programmering på kontraktbasis
72250000-2 - System- og supporttjenester
72253200-5 - Systemsupport
72261000-2 - Programmelsupport
72262000-9 - Programmeludvikling
72267000-4 - Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
72267100-0 - Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi
72267200-1 - Reparation af programmel til informationsteknologi
72600000-6 - Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
72212480-7 - Udvikling af programmel til salgs-, markedsførings- og business intelligence-formål
72212772-1 - Udvikling af programmel til udskriftsprogrammer
72212931-4 - Udvikling af programmel til uddannelsesformål
Udbudsform Begrænset udbud
Åbn dokument 1 (06-06-2013) Luk dokument 1 (06-06-2013)
Titel DK-Ballerup: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2013/S 108-184956
Kort beskrivelse

It-tjenester

UNI-IT er et strategisk indkøbs- og udviklingssamarbejde mellem følgende universiteter DTU, SDU, KU og AAU. Institutionerne, som deltager i samarbejdet, er nærmere angivet nedenfor i bilag A.IV). Der samarbejdes om fælles digital understøttelse af ovennævnte universiteters administrative funktioner med udspring i økonomistyring (ØSS) og HR (UPS). UNI-IT skifter i nær fremtid navn til ØSS-Samarbejdet, og vil herefter skifte adresse til DTU i Lyngby.

Systemerne UPS og ØSS er for UNI-IT, DTU, SDU og AAU baseret på Oracle E-Business Suite version R12, og er overvejende baseret på version R12.1.3 og R12.1.4 med en række tilpasninger og integrationer. KU's system er baseret på Oracle E-Business Suite version 11.5.10, og omfatter kun ØSS.

Nærværende udbud omhandler indgåelsen af en rammeaftale om support, vedligeholdelse og videreudvikling. Umiddelbart i forlængelse af rammeaftalens indgåelse vil der under rammeaftalen blive indgået en vedligeholdelsesaftale (benævnt »Leveranceaftale 1«), hvilken omfatter UNI-IT, DTU, SDU og AAU. Ydelserne i form af løbende support og vedligehold, mindre konsulentopgaver samt mindre udviklingsopgaver, som skal udføres på ØSS og UPS, vil blive udført under vedligeholdelsesaftalen. Fsva. KU vil der på optionsbasis kunne indgås en vedligeholdelsesaftale for systemet ØSS, idet KU har en ældre version af Oracle E-Business Suite (version 11.5.10). Store udviklingsopgaver vil blive udført ved indgåelse af en ”Leveranceaftale 2” (systemudviklingsaftale baseret på K01) eller en »Leveranceaftale 3« (systemudviklingsaftale til brug for iterativ udvikling baseret på 01i) alt afhængig af udviklingsopgavens indhold. Endelig vil ydelser omfattende body shopping, bistand til udarbejdelse af foranalyser samt kravspecifikation m.v. blive udført ved indgåelse af en »Leveranceaftale 4« (it-konsulentaftale). Udbudsmaterialet indeholder en afgrænsning af hvilke opgaver, der henhører under hvilke leveranceaftaler.

Eksempler på områder (for alle leveranceaftalerne), hvor konsulentbistanden skønnes relevant er: Analyse, design, programmering, test management, implementering, træning, uddannelse, programstyring, projektledelse, assistance ved opgradering samt arkitektur/infrastruktur, herunder bl.a. patchhåndtering.

Det bemærkes, at drift ikke er en del af den udbudte anskaffelse, og driften varetages af de enkelte universiteter.

Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse (tidligere format)
Udbudsdetaljer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed
I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

UNI-IT
Lautrupvang 15
Mads Henrik Bang
2750
Ballerup
DANMARK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.uniit.dk/

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Bird & Bird
Kalkbrænderiløbskaj 4
Cecilie Hald Andersen
2100
København Ø
DANMARK

I.2) Type ordregivende myndighed

Offentligt organ

I.3) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester

Uddannelse

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: ja

Aalborg Universitet
Postboks 159
9100
Aalborg
DANMARK

Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230
Odense M
DANMARK

Danmark Tekniske Universitet
Anker Engelundsvej 1 A, Bygning 101 A
2800
Kgs. Lyngby
DANMARK

Københavns Universitet
Nørregade 10, postboks 2177
1017
København K
DANMARK

Del II: Kontraktens genstand
II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Rammeaftale vedrørende support, vedligeholdelse samt videreudvikling af ØSS/UPS

II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Tjenesteydelser

Tjenesteydelseskategori nr. 7: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser

Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Hos de deltagende institutioner, jf. bilag A.IV).

NUTS-kode

DK0

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale

II.1.4) Oplysninger om rammeaftale

Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i måneder: 48

II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

UNI-IT er et strategisk indkøbs- og udviklingssamarbejde mellem følgende universiteter DTU, SDU, KU og AAU. Institutionerne, som deltager i samarbejdet, er nærmere angivet nedenfor i bilag A.IV). Der samarbejdes om fælles digital understøttelse af ovennævnte universiteters administrative funktioner med udspring i økonomistyring (ØSS) og HR (UPS). UNI-IT skifter i nær fremtid navn til ØSS-Samarbejdet, og vil herefter skifte adresse til DTU i Lyngby.

Systemerne UPS og ØSS er for UNI-IT, DTU, SDU og AAU baseret på Oracle E-Business Suite version R12, og er overvejende baseret på version R12.1.3 og R12.1.4 med en række tilpasninger og integrationer. KU's system er baseret på Oracle E-Business Suite version 11.5.10, og omfatter kun ØSS.

Nærværende udbud omhandler indgåelsen af en rammeaftale om support, vedligeholdelse og videreudvikling. Umiddelbart i forlængelse af rammeaftalens indgåelse vil der under rammeaftalen blive indgået en vedligeholdelsesaftale (benævnt »Leveranceaftale 1«), hvilken omfatter UNI-IT, DTU, SDU og AAU. Ydelserne i form af løbende support og vedligehold, mindre konsulentopgaver samt mindre udviklingsopgaver, som skal udføres på ØSS og UPS, vil blive udført under vedligeholdelsesaftalen. Fsva. KU vil der på optionsbasis kunne indgås en vedligeholdelsesaftale for systemet ØSS, idet KU har en ældre version af Oracle E-Business Suite (version 11.5.10). Store udviklingsopgaver vil blive udført ved indgåelse af en ”Leveranceaftale 2” (systemudviklingsaftale baseret på K01) eller en »Leveranceaftale 3« (systemudviklingsaftale til brug for iterativ udvikling baseret på 01i) alt afhængig af udviklingsopgavens indhold. Endelig vil ydelser omfattende body shopping, bistand til udarbejdelse af foranalyser samt kravspecifikation m.v. blive udført ved indgåelse af en »Leveranceaftale 4« (it-konsulentaftale). Udbudsmaterialet indeholder en afgrænsning af hvilke opgaver, der henhører under hvilke leveranceaftaler.

Eksempler på områder (for alle leveranceaftalerne), hvor konsulentbistanden skønnes relevant er: Analyse, design, programmering, test management, implementering, træning, uddannelse, programstyring, projektledelse, assistance ved opgradering samt arkitektur/infrastruktur, herunder bl.a. patchhåndtering.

Det bemærkes, at drift ikke er en del af den udbudte anskaffelse, og driften varetages af de enkelte universiteter.

II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

72000000
,
72210000
,
72211000
,
72212000
,
72212100
,
72212442
,
72212450
,
72212480
,
72212482
,
72212517
,
72212772
,
72212931
,
72220000
,
72221000
,
72222000
,
72222100
,
72253200
,
72262000
,
72600000
,
72250000
,
72261000
,
72267100
,
72267000
,
72267200
,
72245000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.1.8) Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
II.2.2) Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af disse optioner: KU har option på indgåelse af vedligeholdelsesaftale vedrørende ØSS-system (Oracle E-Business Suite version 11.5.10).

II.2.3) Oplysninger om forlængelse

Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Varighed i måneder: 48 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Der henvises til udbudsmaterialet.

III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Der henvises til udbudsmaterialet.

III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der kræves ingen særlig retlig form. Samtlige deltagere i et konsortium eller anden form for sammenslutning af virksomheder skal hæfte direkte, solidarisk og ubegrænset for tilbuddet og opfyldelse af den tildelte kontrakt. Der skal udpeges en fælles befuldmægtiget blandt de solidarisk hæftende deltagere. Deltagerne i et konsortium eller anden form for sammenslutning SKAL udfylde og aflevere skabelon 10 sammen med anmodningen om prækvalifikation. Skabelonerne findes på http://www.uniit.dk/udbud.html. Der skal afgives oplysninger, jf. punkt III.2) for hver af de deltagende virksomheder i konsortiet eller anden form for sammenslutning.

III.1.4) Andre særlige vilkår

Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej

III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Oplysninger om ansøgers navn, adresse, CVR-nr., og navn og e-mail adresse på ansøgers kontaktperson. Skabelon 1 SKAL anvendes (skabelon findes på http://www.uniit.dk/udbud.html).

2) Tro og love erklæring på, hvorvidt ansøger har ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til bekendtgørelsen af lov om begrænsning af skyldners mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændringer af visse andre love, LBK nr. 336 af 13.5.1997. Skabelon 2 SKAL anvendes (skabelon findes på http://www.uniit.dk/udbud.html).

3) Tro og love erklæring på, at ansøger ikke befinder sig i en af de i direktiv 2004/18/EF artikel 45, stk. 1 og 2 anførte udelukkelsesgrunde. Skabelon 3 SKAL anvendes (skabelon findes på http://www.uniit.dk/udbud.html).

Hvis ansøger er en sammenslutning/konsortium, skal samtlige oplysninger fremlægges for alle deltagere.

III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 4) Årsrapport(er) (underskrevet af revisor) eller revisorpåtegnet erklæring, indeholdende følgende

nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår:

i) ansøgers samlede nettoomsætning,

ii) resultat før skat,

iii) aktiver,

iv) egenkapital,

v) soliditetsgrad.

Skabelon 4 SKAL anvendes (skabelon findes på http://www.uniit.dk/udbud.html). Ansøgers soliditetsgrad beregnes som egenkapitalen divideret med de samlede aktiver multipliceret med 100. (Egenkapital / Samlede aktiver x 100).

5) Økonomisk opgørelse over omsætning inden for det aktivitetsområde opgaven omfatter, jf. pkt. II.1.5), i de seneste 3 år. Skabelon 5 SKAL anvendes. (Skabelonen findes på http://www.uniit.dk/udbud.html).

Hvis ansøger er en sammenslutning/konsortium, skal samtlige oplysninger fremlægges for alle deltagere.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen (fx. underleverandører eller enheder inden for

samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber) skal ansøger godtgøre, at ansøger

fuldt ud kan råde over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse, jf. udbudsdirektivets

artikel 47, stk. 2. Dette SKAL ske ved udfyldelse af skabelon 9 (skabelon findes på http://www.uniit.dk/udbud.html). I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på andre enheders formåen.

Såfremt ansøger har eksisteret i under 3 år, skal der vedlægges oplysninger for de afsluttede regnskabsår, der er tilgængelige. Såfremt ansøger har eksisteret i mindre end 3 år, beregnes de ovenfor anførte tal ud fra de afsluttede regnskaber, der er tilgængelige.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Det er et mindstekrav, at ansøger i hvert af de seneste 3 regnskabsår som minimum har haft:

i) Nettoomsætning på mindst 20 mio. DKK

ii) Soliditetsgrad på mindst 10 %

iii) Positiv egenkapital

Dokumentation for opfyldelse af mindstekrav SKAL være indeholdt i de krævede årsrapport(er)/

revisorpåtegnede erklæring, jf. pkt. III.2.2, nr. 4.

III.2.3) Teknisk kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

6) Referenceliste med beskrivelse af de betydeligste lignende tjenesteydelser, som anført i pkt. II.1.5),som ansøger helt eller delvist har udført i løbet af 2012, 2011 og 2010, gerne med en beskrivelse af den konkrete opgave, herunder ansøgers rolle og funktion, kontraktsum, kontraktperiode samt kontaktoplysninger på modtager.

Ansøger skal max. angive 5 referencer og referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Det maksimale antal referencer er også gældende for konsortier eller anden form for sammenslutning af virksomheder eller såfremt ansøger baserer sin tekniske formåen på en underleverandør. Såfremt ansøger har vedlagt flere end 5 referencer lægges der i vurderingen af anmodningen vægt på de første 5 angivne referencer i anmodningen. Skabelon 6 SKAL anvendes (skabelon findes på http://www.uniit.dk/udbud.html).

7) Erklæring om ansøgers årlige gennemsnitlige antal beskæftigede i 2012, 2011 og

2010 fordelt på følgende medarbejderkategorier: i) Forretnings-/fagkonsulenter, ii) Udviklere/Programmører samt iii) Supportmedarbejdere. Skabelon 7 SKAL anvendes (skabelon findes på http://www.uniit.dk/udbud.html).

8) Kopi af police eller anden dokumentation for relevant og gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Skabelon 8 SKAL anvendes (skabelon findes på http://www.uniit.dk/udbud.html).

Hvis ansøger er en sammenslutning/konsortium, skal samtlige oplysninger fremlægges for alle deltagere.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen (fx. underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber) skal ansøger godtgøre, at ansøger fuldt ud kan råde over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse, jf. udbudsdirektivets artikel 48, stk. 3. Dette SKAL ske ved udfyldelse af skabelon 9. I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på andre enheders formåen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger har angivet 1 reference, der påviser erfaring med Oracle E-Business Suite version R12.

III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession

Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej

III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure
IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure

Begrænset

IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage

Forventet antal økonomiske aktører: 5

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 5 ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer, set i forhold til den udbudte opgave, jf. pkt. II.1.5). I forbindelse med vurderingen af en virksomheds egnethed til at løfte opgaven, vil ordregiver lægge størst vægt på de referencer, der illustrerer erfaring med opgaver vedrørende Oracle E-Business Suite version R12.

IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

nej

IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

4.7.2013 - 09:00

IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

dansk.

Andet: Dokumentation, der ikke foreligger på dansk, kan afleveres på engelsk, svensk eller norsk.

IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8) Åbning af bud
Del VI: Supplerende oplysninger
VI.1) Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2) Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3) Yderligere oplysninger

Anmodningen om prækvalifikation skal udarbejdes på baggrund af de i punkt III.2) angivne betingelser for deltagelse. Ansøgende virksomheder skal således afgive samtlige i pkt. III.2.1), III.2.2) og III.2.3) angivne oplysninger, erklæringer mv. for at komme i betragtning som eventuel tilbudsgiver. Det bemærkes, at ansøger

SKAL anvende de anførte skabeloner i forhold til afgivelse af oplysninger og dokumentation i relation til pkt. III.2.1), III.2.2) og III.2.3). Skabelonerne findes på http://www.uniit.dk/udbud.html.

En ansøger kan basere sig på andres økonomiske og finansielle og/eller tekniske kapacitet, jf. udbudsdirektivet artikel 47, stk. 2 og udbudsdirektivets artikel 48, stk. 3, uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem ansøgeren og disse andre økonomiske aktører. Ansøger skal i prækvalifikationsanmodningen i givet fald godtgøre, at ansøger er berettiget til at disponere over de nødvendige ressourcer, fx ved at fremlægge dokumentation for andres forpligtelser i så henseende. Til brug for godtgørelse af disse oplysninger SKAL ansøger benytte skabelon 9. En ansøger kan således eksempelvis basere sig på andres tekniske kapacitet.

I så fald skal ansøgeren fremlægge dokumentation fra de andre indeholdende et tilsagn om, at de andre vil og skal stille de pågældende tekniske ressourcer til rådighed for ansøgeren. (Dette skal ske ved udfyldelse af skabelon 9). Endvidere skal ansøgeren i så fald fremlægge samme type af informationer om andres tekniske kapacitet som ansøgeren skal fremlægge vedrørende egen kapacitet ved udfyldelse af skabeloner og vedlæggelse af dokumentation i tilknytning hertil. Dette SKAL ske ved udfyldelse af de relevante skabeloner hertil samt vedlæggelse af den påkrævede dokumentation. Hver ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er del af flere ansøgere, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium eller anden form for sammenslutning, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud.

Da udbudsbekendtgørelsen er fremsendt til offentliggørelse elektronisk, har ordregiver gjort brug af muligheden for fristforkortelse, hvorfor frist for anmodning om prækvalifikation er reduceret fra 37 dage til 30 dage.

Anmodningen om prækvalifikation skal afgives i 1 underskrevet original eksemplar, 1 papirbaseret kopi

samt 1 elektronisk kopi af anmodningen vedlagt på USB, CD-rom eller tilsvarende medie og afleveres eller sendes til den person, som fremgår af bilag A.III. Anmodning om prækvalifikation kan IKKE afgives pr. e-mail.

Anmodningen bedes mærket »Prækvalifikation - Udbud af rammeaftale vedrørende support, vedligeholdelse samt videreudvikling af ØSS og UPS«. Frist for modtagelse af anmodning om prækvalifikation fremgår af pkt. IV.3.4).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100
København Ø
DANMARK
+45 35291000

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Der findes ikke noget mæglingsorgan i Danmark.

VI.4.2) Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til Lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne mv. (med senere ændringer) gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud. Klage over ikke at være prækvalificeret

skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis

underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en rammeaftale. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf.

lovens § 7, stk. 2, nr. 1. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er

indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 3, stk. 1.

VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500
Valby
DANMARK
+45 41715000

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

3.6.2013

Deadline 04-07-2013 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver UNI-IT
Adresse Lautrupvang 15
2750
Ballerup
CPV kode 72000000-5 - It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
72210000-0 - Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker
72211000-7 - Programmeringsservice i forbindelse med systemer og brugerprogrammel
72212000-4 - Programmeringsservice i forbindelse med applikationsprogrammel
72212100-0 - Branchespecifik programmeludvikling
72212442-9 - Udvikling af programmel til finanssystemer
72212450-8 - Udvikling af programmel til tidsregnskab eller personalestyring
72212482-1 - Udvikling af programmel til business intelligence-formål
72212517-6 - Udvikling af it-programmel
72220000-3 - Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72221000-0 - Konsulentvirksomhed i forbindelse med forretningsanalyser
72222000-7 - Strategisk gennemgang og planlægning af informationssystemer eller -teknologi
72222100-8 - Strategisk gennemgang af informationssystemer eller -teknologi
72245000-4 - Systemanalyse og programmering på kontraktbasis
72250000-2 - System- og supporttjenester
72253200-5 - Systemsupport
72261000-2 - Programmelsupport
72262000-9 - Programmeludvikling
72267000-4 - Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
72267100-0 - Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi
72267200-1 - Reparation af programmel til informationsteknologi
72600000-6 - Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
72212480-7 - Udvikling af programmel til salgs-, markedsførings- og business intelligence-formål
72212772-1 - Udvikling af programmel til udskriftsprogrammer
72212931-4 - Udvikling af programmel til uddannelsesformål
Udbudsform Begrænset udbud