Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Totalrådgivning i forbindelse med Bovbjerg Fyr Tæller

Omfatter arkitekt- og ingeniørrådgivning i forbindelse med renovering og ombygning af Bovbjerg Fyr.
Bovbjerg Fyr har en udsat beliggenhed i kystzone og tæt ved en fredet bronzealderhøj.
Projektet gennemføres som led i Kampagnen ’Stedet Tæller’ og er støttet af Realdania.
Desuden bidrager LAG-Lemvig, Færchfonden, Lauritsenfonden og Bovbjerg Fyrs egen Støtteforening.

Konkret skal projektet gøre fyret tilgængeligt og attraktivt for nye målgrupper gennem ombygning og nyindretning af de nuværende rum, så de i højere grad kan rumme forskellige aktiviteter så som udstilling, aktiviteter, café og kurser. Håbet er at skabe en stærkere oplevelsesattraktion med flere besøgende - og dermed en mere bæredygtig drift. Målet er også at videreudvikle fyret som eksponent for lokal kultur, fødevarer, produkter og kunst.

Den totale budgetramme inkl. honorar er kr. 5.340.000 ekskl. moms og løst inventar.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 15-03-2013) Luk udbudsdetaljer (gældende version 15-03-2013)
Titel Totalrådgivning i forbindelse med Bovbjerg Fyr Tæller
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Omfatter arkitekt- og ingeniørrådgivning i forbindelse med renovering og ombygning af Bovbjerg Fyr.
Bovbjerg Fyr har en udsat beliggenhed i kystzone og tæt ved en fredet bronzealderhøj.
Projektet gennemføres som led i Kampagnen ’Stedet Tæller’ og er støttet af Realdania.
Desuden bidrager LAG-Lemvig, Færchfonden, Lauritsenfonden og Bovbjerg Fyrs egen Støtteforening.

Konkret skal projektet gøre fyret tilgængeligt og attraktivt for nye målgrupper gennem ombygning og nyindretning af de nuværende rum, så de i højere grad kan rumme forskellige aktiviteter så som udstilling, aktiviteter, café og kurser. Håbet er at skabe en stærkere oplevelsesattraktion med flere besøgende - og dermed en mere bæredygtig drift. Målet er også at videreudvikle fyret som eksponent for lokal kultur, fødevarer, produkter og kunst.

Den totale budgetramme inkl. honorar er kr. 5.340.000 ekskl. moms og løst inventar.
Annonceret 15-03-2013 kl. 12.00
Deadline 05-04-2013 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier A) Erfaring/referencer fra tilsvarende renoveringsopgaver med udsat beliggenhed og med hensyntagen til bevaringsværdige bygninger og bevaring af udstråling og atmosfære. Vægt 40%.
B) Organisationsplan samt CVér for nøglepersoner. Vægt 30%.
C) Honorar. Vægt 30%.
Dokumenter
Ordregiver Fonden Bovbjerg Fyr
Adresse Fyrvej 27
7620
Lemvig
CPV kode 45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Nej
Kontaktperson Niels Christian Andersen
Kontakt E-mail: nca@arkitekter-as.dk
Telefon: +45 40627742
Modtagers firmanavn Søren Andersen Arkitekter A/S
Adresse for modtagelse af tilbud nca@arkitekter-as.dk