Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Udvikling af e-læringskoncept

DSSJ (som består af kommunerne Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder) har fået bevilliget midler til et turismeudviklingsprojekt af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. I projektet bliver 20 overnatningssteder inden for hoteller, campingpladser og feriecentre bæredygtighedscertificeret ved brug af en ekstern konsulent. I forløbet er det blevet identificeret, at 1:1 sparring ifm. bæredygtighed har en utrolig stor værdi, som er nødvendig at bibeholde i DSSJ aktørrettede arbejde med bæredygtighed. Dog er 1:1 sparring omkring bæredygtighed en kompleks opgave, der skal prioriteres indenfor eksisterende medarbejderressourcer. Med dette udbud ønsker vi at udvikle et koncept, der skal være med til at reducere tidsforbruget, der opstår ifm. 1:1 sparring omkring bæredygtighed. Konceptet skal derudover være med til at inspirere og motivere aktørerne.
Konceptet skal bestå af en bæredygtigheds-landingpage, e-læringsplatform, samt 1:1 sparring. Disse tre elementer skal sammentænkes, så de i kombination giver et naturligt flow i arbejdet med bæredygtighed. Både for projektmedarbejderen og aktøren.

I udbuddet samler vi delelementer i det overordnede projekt, hvilket har til formål at sikre en kosteffektiv udførelse af projektet, i høj kvalitet, med en sammenhængende rød tråd. Vi ønsker derfor en hovedleverandør med ekspertviden inden for turisme, der har interesse i at indgå i en agil proces og kvalificere arbejdspakken og vores ønsker yderligere. Hovedleverandøren skal enten selv kunne løse de samlede arbejdspakker, eller indgå i et partnerskab med en eller flere underleverandører for at kunne løse arbejdspakkerne.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 05-07-2024) Luk udbudsdetaljer (gældende version 05-07-2024)
Titel Udvikling af e-læringskoncept
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse DSSJ (som består af kommunerne Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder) har fået bevilliget midler til et turismeudviklingsprojekt af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. I projektet bliver 20 overnatningssteder inden for hoteller, campingpladser og feriecentre bæredygtighedscertificeret ved brug af en ekstern konsulent. I forløbet er det blevet identificeret, at 1:1 sparring ifm. bæredygtighed har en utrolig stor værdi, som er nødvendig at bibeholde i DSSJ aktørrettede arbejde med bæredygtighed. Dog er 1:1 sparring omkring bæredygtighed en kompleks opgave, der skal prioriteres indenfor eksisterende medarbejderressourcer. Med dette udbud ønsker vi at udvikle et koncept, der skal være med til at reducere tidsforbruget, der opstår ifm. 1:1 sparring omkring bæredygtighed. Konceptet skal derudover være med til at inspirere og motivere aktørerne.
Konceptet skal bestå af en bæredygtigheds-landingpage, e-læringsplatform, samt 1:1 sparring. Disse tre elementer skal sammentænkes, så de i kombination giver et naturligt flow i arbejdet med bæredygtighed. Både for projektmedarbejderen og aktøren.

I udbuddet samler vi delelementer i det overordnede projekt, hvilket har til formål at sikre en kosteffektiv udførelse af projektet, i høj kvalitet, med en sammenhængende rød tråd. Vi ønsker derfor en hovedleverandør med ekspertviden inden for turisme, der har interesse i at indgå i en agil proces og kvalificere arbejdspakken og vores ønsker yderligere. Hovedleverandøren skal enten selv kunne løse de samlede arbejdspakker, eller indgå i et partnerskab med en eller flere underleverandører for at kunne løse arbejdspakkerne.
Annonceret 05-07-2024 kl. 13.37
Deadline 16-08-2024 kl. 23.55
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Ordregiver Foreningen Destination Sønderjylland
Skønnet kontraktsum 500000 DKK
Udvælgelseskriterier - Erfaring med lignede opgaver (vurderet pba. CV og referencer)
- Kvalitet i opgaveløsningen (vurderet pba. to siders pitch)
- Tillid og kemi (vurderet pba. pitch, CV og første samtale)
- Pris (timepris, timeforbrug, og hvorvidt det er sammenstemmende med opgavens løsning)
Adresse Perlegade 52
6400
Sønderborg
CPV kode 55000000-0 - Tjenester i forbindelse med hotel, restaurant og detailhandel
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Mads Platon-Rødsgaard
Kontakt E-mail: mads@dssj.dk
Telefon: +45 81824568