Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

16588-II - Bortskaffelse af radioaktivt blodbestrålingsapparatur

Udtagning og bortskaffelse/dekommisionering af radioaktive blodbestrålingsanlæg

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 28-06-2024) Luk udbudsdetaljer (gældende version 28-06-2024)
Titel 16588-II - Bortskaffelse af radioaktivt blodbestrålingsapparatur
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Udtagning og bortskaffelse/dekommisionering af radioaktive blodbestrålingsanlæg
Annonceret 28-06-2024 kl. 13.30
Deadline 07-08-2024 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Pris
Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/407527
Ordregiver Medicoteknik, Region Syddanmark
Adresse Sygehusvej 4
6000
Kolding
CPV kode 90521300-8 - Bortskaffelse af radioaktivt affald
90521400-9 - Transport af radioaktivt affald
90521000-5 - Tjenesteydelser i forbindelse med radioaktivt affald
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
Kontaktperson Søren Iversen
Kontakt E-mail: Soeren.iversen@rsyd.dk
Telefon: +45 99440374