Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Nytænkning af driften af kiosker/madboder i Aarhus Kommune

Nu har du en unik mulighed for at byde ind på driften af i alt 7

iskiosker/madboder beliggende på attraktive områder i Aarhus Kommune ”

Det er grundidéen bag det projekt, som herved annonceres (herefter

"Projektet"). Med Projektet ønsker Kommunen at konkurrenceudsætte

muligheden for at byde ind på driften af en

bygning/iskiosker/madboder/traktørsted (herefter ”Lokationen”). Tanken bag

projektet er, at der etableres en reel konkurrence, således at interesserede

har mulighed for at indsende et konceptforslag til driften af de i materialet

omtalte lokationer.

Vinder man en lokation, og dermed tildeles en kontrakt på denne, overtager

man som vinder (koncessionshaver) driften af lokationen for egen risiko og

regning, samtidigt vil man ikke skulle betale nogen koncessionsudgift (”leje”)

til Kommunen.

Projektet er nærmere beskrevet i nærværende betingelser og bilag hertil.

Det er vigtigt, såfremt man ønsker at byde ind på en lokation, at man læser

hele materialet inkl. bilag grundigt igennem.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 17-06-2024) Luk udbudsdetaljer (gældende version 17-06-2024)
Titel Nytænkning af driften af kiosker/madboder i Aarhus Kommune
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse

Nu har du en unik mulighed for at byde ind på driften af i alt 7

iskiosker/madboder beliggende på attraktive områder i Aarhus Kommune ”

Det er grundidéen bag det projekt, som herved annonceres (herefter

"Projektet"). Med Projektet ønsker Kommunen at konkurrenceudsætte

muligheden for at byde ind på driften af en

bygning/iskiosker/madboder/traktørsted (herefter ”Lokationen”). Tanken bag

projektet er, at der etableres en reel konkurrence, således at interesserede

har mulighed for at indsende et konceptforslag til driften af de i materialet

omtalte lokationer.

Vinder man en lokation, og dermed tildeles en kontrakt på denne, overtager

man som vinder (koncessionshaver) driften af lokationen for egen risiko og

regning, samtidigt vil man ikke skulle betale nogen koncessionsudgift (”leje”)

til Kommunen.

Projektet er nærmere beskrevet i nærværende betingelser og bilag hertil.

Det er vigtigt, såfremt man ønsker at byde ind på en lokation, at man læser

hele materialet inkl. bilag grundigt igennem.

Annonceret 17-06-2024 kl. 23.59
Deadline 26-08-2024 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Omkostninger
Link til udbudsmateriale https://www.comdia.com/aarhus-kommune/tenderinformationshow.aspx?Id=278457
Ordregiver Aarhus Kommune Teknik og Miljø
Udvælgelseskriterier Tilbudsgiver skal udfylde bilag 10, med en beskrivelse af det koncept som
tilbudsgiver vil tilbyde af føre på den pågældende lokation. En beskrivelse af,
hvordan bygningen og dens faciliteter kan optimeres ved tilbudsgivers
koncept.
Der er tidlige set koncepter/salg af is og pølser, kaffe og kage, take-away
specialiteter, brød og suppe, og meget andet. Tilbudsgiver skal her give sit
bud på hvilket koncept som kan være med til at nytænke den pågældende
lokation.
Kommunen vil ved evalueringen b.la lægge vægt på at:
- Konceptet er originalitet og nytænkning
- Konceptet har potentiale for et bredt kundegrundlag
- Konceptet indeholder en realistisk stillingtagen til bygnings
beskaffenhed.
Herunder eventuelle investeringer for at leve op til fx krav fra
fødevarestyrelsens om separate toiletter på de lokationer hvor det er
relevant
- At konceptet ikke kun er sæsonbaseret, men er attraktivt at besøge
hele året rundt
2. Forventet businesscase for økonomien i konceptet
Kommunen vil ve
Adresse Karen Blixens Boulevard 7
8220
Brabrand
CPV kode 55300000-3 - Restaurationsvirksomhed og servering
55000000-0 - Tjenester i forbindelse med hotel, restaurant og detailhandel
55320000-9 - Servering af måltider
55322000-3 - Tilberedning af måltider
55330000-2 - Cafeteriavirksomhed
55400000-4 - Servering af drikkevarer
55500000-5 - Kantine- og cateringvirksomhed
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
Kontaktperson Camilla Thers Froberg
Kontakt E-mail: catf@aarhus.dk
Telefon: +45 20527956