Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Findemistre til skrubbertårne

Anskaffelse, installation og driftstest af 2 nye findemistre til skrubbertårnene ved linje 11 og 12.


Ansøgere skal udfylde Bilag C hvoraf mindstekrav til egnethed og de objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere som opfodres til at afgive tilbud fremgår.


Proceduren er udbud med forhandling. Se annonceringsbetingelser for uddybning.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 17-05-2024) Luk udbudsdetaljer (gældende version 17-05-2024)
Titel Findemistre til skrubbertårne
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse

Anskaffelse, installation og driftstest af 2 nye findemistre til skrubbertårnene ved linje 11 og 12.


Ansøgere skal udfylde Bilag C hvoraf mindstekrav til egnethed og de objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere som opfodres til at afgive tilbud fremgår.


Proceduren er udbud med forhandling. Se annonceringsbetingelser for uddybning.

Annonceret 17-05-2024 kl. 15.00
Deadline 03-06-2024 kl. 23.59
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Varekøb
Tildelingskriterier Omkostninger
Link til udbudsmateriale https://www.comdia.com/fjernvarme-fyn/tenderinformationshow.aspx?Id=262052
Ordregiver Fjernvarme Fyn Service A/S
Udvælgelseskriterier Pris 50%
Ydeevne 40%
HSE 10 %

For nærmere beskrivelse se annonceringsbetingelserne.
Adresse Havnegade 120
5000
Odense C
CPV kode 42514000-2 - Maskiner og apparater til filtrering eller rensning af gasser
42514320-1 - Gasfiltre
31162000-9 - Dele til transformatorer, induktionsspoler og statiske omformere
Udbudsform Begrænset udbud (indkaldelse af interessetilkendegivelser/prækvalifikation)
Kontaktperson Michael Barny
Kontakt E-mail: micb@fjernvarmefyn.dk
Telefon: +45 29435061