Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Amgros' bagateludbud 2025

Der er 804 delaftaler på lægemidler med en mindre omsætning, der ligger under tærskelværdierne, men som kan have grænseoverskridende interesse. Disse indkøb udbydes derfor efter reglerne for udbud under tærskelværdierne. Den anslåede købesum omfattende alle 804 delaftaler er 216.300.300 kr.

De pågældende lægemidler kan ses på Amgros’ udbudssystem, ”Leverandør- og Udbudsportalen”, der findes her: https://levportal.amgros.dk/sider/default.aspx, hvor lægemidlerne fremgår af kategorien ”Bagatelkøb”. Der kan kun afgives tilbud på de oplistede lægemidler.

Tilbud på lægemidlerne afgives på ”Leverandør- og Udbudsportalen” og skal være afgivet inden 6. august 2024. Tilbud, der ønskes afgivet efter 6. august 2024, kan fremsendes med e-mail til udbud@amgros.dk.

Til trods for kravet om, at der kun kan afgives tilbud på de oplistede lægemidler, kan tilbudsgivere dog løbende indsende tilbud med e-mail til udbud@amgros.dk på nye markedsførte lægemidler, selvom disses ATC-koder ikke fremgår af Amgros’ udbudssystem. Ved modtagelse af sådanne tilbud vil Amgros vurdere, om den skønnede omsætning er under tærskelværdierne, og om der er tale om et præparat, der ikke kolliderer med et lægemiddel, for hvilket Amgros allerede har eller påtænker at udbyde efter andre regler i udbudsloven, herunder reglerne om udbud af rammeaftaler.

Der kan kun afgives tilbud på markedsførte lægemidler, der er optaget i Lægemiddelstyrelsens fortegnelse Medicinpriser.dk på tidspunktet for tilbudsafgivelsen. Amgros forbeholder sig ret til at afvise tilbud, hvor tilbudsprisen er lig med eller højere end lægemidlets AIP.

Yderligere oplysninger samt vilkårene for køb af lægemidlerne findes på følgende link: https://levportal.amgros.dk/Udbudsoversigt/Sider/Udbud.aspx.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 03-05-2024) Luk udbudsdetaljer (gældende version 03-05-2024)
Titel Amgros' bagateludbud 2025
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Der er 804 delaftaler på lægemidler med en mindre omsætning, der ligger under tærskelværdierne, men som kan have grænseoverskridende interesse. Disse indkøb udbydes derfor efter reglerne for udbud under tærskelværdierne. Den anslåede købesum omfattende alle 804 delaftaler er 216.300.300 kr.

De pågældende lægemidler kan ses på Amgros’ udbudssystem, ”Leverandør- og Udbudsportalen”, der findes her: https://levportal.amgros.dk/sider/default.aspx, hvor lægemidlerne fremgår af kategorien ”Bagatelkøb”. Der kan kun afgives tilbud på de oplistede lægemidler.

Tilbud på lægemidlerne afgives på ”Leverandør- og Udbudsportalen” og skal være afgivet inden 6. august 2024. Tilbud, der ønskes afgivet efter 6. august 2024, kan fremsendes med e-mail til udbud@amgros.dk.

Til trods for kravet om, at der kun kan afgives tilbud på de oplistede lægemidler, kan tilbudsgivere dog løbende indsende tilbud med e-mail til udbud@amgros.dk på nye markedsførte lægemidler, selvom disses ATC-koder ikke fremgår af Amgros’ udbudssystem. Ved modtagelse af sådanne tilbud vil Amgros vurdere, om den skønnede omsætning er under tærskelværdierne, og om der er tale om et præparat, der ikke kolliderer med et lægemiddel, for hvilket Amgros allerede har eller påtænker at udbyde efter andre regler i udbudsloven, herunder reglerne om udbud af rammeaftaler.

Der kan kun afgives tilbud på markedsførte lægemidler, der er optaget i Lægemiddelstyrelsens fortegnelse Medicinpriser.dk på tidspunktet for tilbudsafgivelsen. Amgros forbeholder sig ret til at afvise tilbud, hvor tilbudsprisen er lig med eller højere end lægemidlets AIP.

Yderligere oplysninger samt vilkårene for køb af lægemidlerne findes på følgende link: https://levportal.amgros.dk/Udbudsoversigt/Sider/Udbud.aspx.
Annonceret 03-05-2024 kl. 15.00
Deadline 31-03-2026 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Varekøb
Tildelingskriterier Pris
Ordregiver Amgros I/S
Adresse Dampfærgevej 22
2100
København Ø
CPV kode 33600000-6 - Lægemidler
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Nej
Kontaktperson Malene Bendtsen
Kontakt E-mail: mbe@amgros.dk
Telefon: +45 88713019
Modtagers firmanavn Amgros I/S